Deloitte beschikt over een van de grootste forensische afdelingen ter wereld met meer dan 1400 gespecialiseerde medewerkers in ruim 30 landen. Van hun diensten wordt in toenemende mate gebruik gemaakt door bedrijven en advocaten die een uitgebreid onderzoek willen laten uitvoeren of geschillen willen oplossen. Tot de forensische afdeling
behoren forensische accountants, juridische experts en specialisten op het gebied van wetshandhaving en business intelligence. Hun teams maken gebruik van geavanceerde forensische technieken om ervoor te zorgen dat alle gegevens zo efficiënt mogelijk worden verwerkt.

Door de manier op waarop eDiscovery werkt moeten forensische analisten met een groot aantal document- en bestandstypen werken. Zij moeten de gegevens doorspitten en de geschikte documenten selecteren om bijvoorbeeld op proces- en conformiteitsaanvragen te kunnen reageren. Een handmatige uitvoering van deze taken is zowel tijdrovend alsook gevoelig voor menselijke fouten. Daarom worden er elektronische systemen, zoals eDiscovery software, gebruikt om deze belangrijke taak te vereenvoudigen.

Vaak zijn de documenten waarmee de forensische afdeling van Deloitte werkt beeldbestanden, zoals gescande PDF’s, JPG’s, TIFF’s en GIF’s. Hoewel mensen de inhoud van deze documenten op hun scherm kunnen lezen, kunnen computers de inhoud niet lezen, omdat deze “gevangen” zit in een niet-doorzoekbaar, niet-bewerkbaar formaat.
Om de functionaliteit van eDiscovery ten volle te kunnen benutten, moeten de documenten eerst via een programma voor optische tekenherkenning (OCR) naar een doorzoekbaar formaat worden geconverteerd. Om een groot volume aan bestanden te kunnen verwerken en het OCR-proces te kunnen automatiseren, besloot de forensische afdeling om
ABBYY Recognition Server in te zetten.

Download de klantcase Hoe Deloitte eDiscovery realiseert met de ABBYY Recognition Server

Rate this post

Print Friendly