BCT is de eerste ICT-leverancier in Nederland die voldoet aan drie KING-standaarden. Deze compliancy garandeert gemeenten dat de BCT-software eenvoudig gegevens kan uitwisselen met zowel generieke zaak- en document management systemen als met taakspecifieke applicaties voor bijvoorbeeld documentcreatie en inningen. Door het gebruiken van de drie standaarden in combinatie met BCT’s zaaksysteem en/of document management systeem kunnen gemeenten hun dienstverlening efficiënter inrichten. Dat was voor BCT aanleiding om als convenantpartij van KING vanaf het begin nauw betrokken te zijn bij de ontwikkeling van twee KING-standaarden.

Bart Suers, business development manager gemeenten bij BCT: “We hebben de afgelopen tijd onze software uitgebreid getest op het StUF Testplatform en kunnen nu positieve testrapporten laten zien, waaruit blijkt dat we voldoen aan de door KING gestelde eisen.” Dat betekent dat BCT’s software naadloos te koppelen is aan andere compliant applicaties.

Dezelfde taal

Doordat alle applicaties dezelfde taal spreken, is het eenvoudiger om relevante informatie uit backoffice-systemen, basisregistraties en het DMS te halen voor de afhandeling van een zaak. Zo zijn bijvoorbeeld documenten uniform opgemaakt, ontstaan er minder fouten in correspondentie en worden de juiste adresseringen gebruikt. Na het creëren van documenten worden deze automatisch in het zaakdossier opgeslagen. Suers geeft als voorbeeld: “Wanneer een zaak rondom een betalingsregeling voor een WOZ-beschikking start, zorgen onze oplossingen voor een eenduidige afhandeling van de berichten. De correspondentie met de burger over de zaak heeft een uniforme opmaak en alle relevante documenten zijn automatisch beschikbaar vanuit het DMS. Maar doordat er ook een koppeling is met de inningenapplicatie, krijgt de behandelaar specifieke informatie over de status van de betalingen.”

Foutloze informatie-uitwisseling

De compliancy met de KING-standaarden is een belangrijke stap voor BCT. Suers: “Het succes van bijvoorbeeld de decentralisaties en bredere samenwerking in de gemeentelijke keten staat of valt met probleemloze uitwisseling van informatie. Alles draait om communicatie met partners en duidelijke informatievoorziening naar burgers, bedrijven en bestuurders. Het gezamenlijk gebruiken van standaarden zorgt ervoor dat gemeenten sneller en vollediger informatie aan hun doelgroepen kunnen aanbieden. We zijn dan ook trots dat onze oplossingen hieraan bijdragen.”

Ontwikkeling van standaarden

“KING is blij om te zien dat BCT deze drie standaarden voortvarend heeft opgepakt. Hiermee kunnen gemeenten nu ook in de praktijk profiteren van de voordelen van standaardisatie”, aldus Tjerk Venrooy projectleider Winstpakkers KING. BCT is al jaren een convenantpartij van KING. Daarbij heeft BCT haar kennis en ervaring ingezet voor de ontwikkeling van de standaarden voor de Zaak-Document Service en de Betalen & Invorderen Service. “We hebben samen met KING en de andere partners vanaf het allereerste begin van het project aan de tekentafel gezeten om de standaarden te ontwerpen”, aldus Suers. “Zo zijn we tot standaarden gekomen die gemeenten echt kunnen helpen om hun dienstverlening te optimaliseren. Gemeenten zijn met deze standaarden verzekerd van langdurige ondersteuning van hun software, Standaarden zullen uiteindelijk de inwisselbaarheid van software vergemakkelijken zodat gemeenten minder afhankelijk zijn van softwareleveranciers.”

Congres Work in Progress

BCT is aanwezig tijdens het KING-congres Work in Progress, dat op 5 maart plaatsvindt in Utrecht. Ruud Storcken van BCT zal daar ook een workshop verzorgen over informatiemanagement op bestuurlijk niveau: hoe krijgt de overheid grip op bestuurlijke processen?

Webinar

Daarnaast organiseren KING en BCT op 18 maart een webinar over de toepassing van deze standaarden. Tijdens het webinar leren gemeenten alles over de voordelen van standaardiseren en hoe ze dit in de praktijk moeten aanpakken.

Rate this post

Print Friendly