Strijen, 9 februari 2015 – –  De contentmigratie specialist Migrato B.V. en Macro 4 – een divisie van UNICOM Global – hebben een strategische samenwerking gesloten. Door de samenwerking zijn  beide organisaties in staat een totaaloplossing te bieden voor  high-performance archief­oplossingen. Migrato zal daarbij de partij zijn die de migratie van de bestaande content uitvoert. Macro 4 is de leverancier van de software voor de ontsluiting van content in een digitaal archief waarbij hoge performance en grote hoeveelheden documenten een rol spelen.

De strategische samenwerking van Macro 4 en Migrato is een antwoord op de toenemende vraag naar de ontsluiting van hoge volumes digitale content binnen de organisatie en via een klantenportaal.
“Vooral bij de ontsluiting van grotere aantallen (enkele miljoenen en meer) digitale documenten speelt performance een belangrijke rol. De software van Macro 4 is hier speciaal voor ontwikkeld. Hierin heeft het zijn unieke toegevoegde waarde ten opzichte van bestaande generieke ECM-suites en applicaties ”, stelt Ilse Borremans, Managing Director van Macro 4. “Daar waar ECM-toepassingen prima zijn voor het beheren van documenten in bewerking, is de toepassing van Macro 4 gericht op de snelle ontsluiting van statische documenten. Het is een belangrijke component voor klantencommunicatie (CCM). Een migratiefunctie van externe content­verzamelingen naar de Marco 4 oplossing  is dan ook een prima aanvulling op onze producten- en dienstenportfolio.”
De strategische samenwerking van Macro 4 en Migrato combineert expertise in high-performance digitale archivering met de expertise van contentmigraties. Het voordeel daarvan is dat de techniek direct op de juiste manier kan worden ingezet voor de medewerkers.

De Digitale Transformatie voor de kenniswerker

De kenniswerkers binnen documentintensieve organisaties krijgen te maken met een Digitale Transformatie. De gegevens zoals benodigd in het bedrijfsproces komen niet meer alleen vanaf de fysieke (gedigitaliseerde) documenten. Voor het nemen van de juiste beslissing is een compleet klantendossier nodig. Een klantendossier dat alle beschikbare informatie bevat, zowel de interne gegevens en documenten als wat er extern beschikbaar is. Dit vereist een juiste inrichting van de digitale contentverzameling. Enorme hoeveelheden ‘documenten’ moeten worden geclassificeerd en voorzien van de juiste meta-data. Een goede analyse van de content en meta-data binnen de context van de bedrijfsprocessen is dan essentieel voor de inrichting en kennisverrijking.
“Migrato is gespecialiseerd in de analyse, inrichting en migraties van contentmanagement systemen op basis van eigen methodiek en unieke software tooling. De content wordt tijdens de migratie vanuit Digitale Postkamer, ECM-systeem of outputproductieprocessen zonder handmatige tussenkomst direct geclassificeerd en in het digitale archief geplaatst”, aldus Oscar Dubbeldam, directeur van Migrato B.V.
Daarbij worden de beheerkosten van de nieuwe archiefomgeving met tientallen procenten verlaagd. De besparingen op het gebied van zoektijd en uniforme toegang, lagere beheerkosten en betere dienstverlening maken de ROI van dit soort projecten dan ook zeer aantrekkelijk.

De samenwerking tussen Migrato en Macro 4 zal zijn eerste invulling krijgen op het evenement ‘Digitale Transformatie voor de kenniswerker’ op 19 maart a.s. Voor meer informatie zie de website van Migrato.

Rate this post

Print Friendly