Op 29 januari j.l. verzorgde KEI een ronde tafel conferentie over ‘de toekomst van ons vakgebied’. Ruim 50 Informatieprofessionals uit alle hoeken van het informatiedomein (bibliotheek, Div, archief, opleiders, detacheerders, werkgevers) bespraken, aan de hand van 6 thema’s, de voorwaarden voor de Informatieprofessional om succesvol te blijven functioneren.

Uiteraard ging het aan de verschillende tafels over de competenties, die een Informatieprofessional de komende jaren nodig heeft. Nu en in de toekomst. De aanwezigen waren het eens dat het niet alleen meer gaat om de vak inhoud, maar tegenwoordig juist ook om algemene competenties zoals communicatie, klantgerichtheid, marketing en bijvoorbeeld het opstellen van een Business Case.

GO opleidingen is het hier mee eens. Wij ervaren al een ruime tijd dat Informatieprofessionals hun positie binnen de organisatie juist kunnen versterken door te werken aan ‘algemene’ competenties. Daarom heeft GO opleidingen de afgelopen jaren geïnvesteerd in een cursusaanbod dat inspeelt op deze ontwikkeling,

10 nieuwe competenties voor de informatieprofessional:

1. Adviesvaardigheden

Als informatiespecialist geef je gevraagd en ongevraagd advies over informatievraagstukken. De juiste adviesvaardigheden helpen om doeltreffend de rol van specialist uit te voeren. Daarbij helpt als je zowel in woord als geschrift vaardig genoeg bent om anderen te overtuigen.

2. Doeltreffende rapporten en adviezen schrijven

Goed kunnen schrijven is een belangrijke competentie voor een informatieprofessional. Niet goed geschreven rapporten, notities en adviezen leiden tot onnodige frustraties. Bij zowel de schrijver als de lezer van de stukken. Jammer en onnodig, want helder rapporteren is te leren.

3. Business Case Management

De rol van de Informatieprofessional verschuift naar de voorkant van het proces. Dat betekent dat de organisatie verwachtingen heeft t.a.v. het initiëren van verbeteringen en veranderingen op het gebied van informatie(dienstverlening). Het opstellen van een Business Case helpt om de haalbaarheid van een idee te beoordelen.

4. Storytelling

Een goed verhaal spreekt iedereen aan. Maar hoe verpak je een zakelijk voorstel of boodschap in een ‘goed verhaal’? Storytelling zorgt hier voor. Leer hoe je op beeldende wijze doeltreffend een boodschap overbrengt op collega’s of management team.

5. Informatiebeveiliging

In het analoge tijdperk ging de Informatieprofessional over het goed en veilig bewaren van documenten, dossiers, archief en informatie. Waarom dan niet in de digitale wereld? Juist nu Informatiebeveiliging zo in de belangstelling staat, lijken we de grip hierop te verliezen!

6. De ‘Elevator Pitch’: leer jezelf presenteren

Jezelf kunnen presenteren aan gebruikers en collega’s is van groot belang voor de Informatieprofessional. Leer binnen 1 dag hoe je jezelf op positieve wijze, vanuit jouw sterke punten successen, kunt presenteren aan jouw omgeving.

7. Competentieontwikkeling voor de professionele informatiespecialist

De moderne organisatie verwacht steeds meer van haar medewerkers. Dit geldt zeker voor organisaties en functies in een snel veranderende omgeving. Deze 7-daagse cursus behandelt de belangrijkste generieke competenties voor Informatiespecialisten om werkzaamheden op professionele wijze uit te voeren.

8. Relatiebeheer & Accountmanagement

In een digitale organisatie veranderen rollen en functies. Zo doen bijvoorbeeld Accountmanagement en Relatiebeheer hun intrede als gevolg van de transitie van een analoge naar een digitale informatiehuishouding. Zorg dat je aansluiting vindt bij jouw klanten.

9. Strategisch inzetten van Social Media

Social mediakanalen als Twitter, LinkedIn of Facebook zijn tegenwoordig onmisbaar binnen de zakelijke communicatie. Verbeter de relatie met uw doelgroep(en) en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Leer social media te verweven in de bedrijfsvoering.

10. Marketing van informatiediensten

Heeft uw afdeling of organisatie anderen veel te bieden? Laat het hen dan weten! Zonder marketing of promotie behaalt uw dienstverlening niet de hoogst haalbare waarde. Promoot op de juiste manier uw werkzaamheden en leer marketing in te zetten om uw doelen te bereiken.

 

Rate this post

Print Friendly