Eindhoven, 27 januari 2015 Waterschap Rivierenland (WSRL) beheert en onderhoudt een zeer groot arsenaal technische objecten in haar gebied, zoals de zuiveringsinstallaties, stuwen en gemalen. Het beheer van de technische informatie van deze technische objecten vraagt om een goede en structurele oplossing. Na een gedegen aanbesteding heeft Waterschap Rivierenland gekozen voor de oplossing van Split~Vision voor het beheer van de meer dan 1500 objecten met al haar documentatie.

Al eerder, in de zomer van 2014 is Split~Vision bij Waterschap Rivierenland gestart met het ontwikkelen en implementeren van een integrale projectplanning; IPP met Microsoft ProjectServer.
Dit is momenteel in volle gang en heeft als doel inzicht te geven in risico’s, resources, capaciteiten en de inzet van mensen over alle projecten heen. Naast het IPP traject lopen er meerdere projecten bij het waterschap waaronder ROB2. Dit project staat voor registratie en ontsluiting van beheerobject gegevens.

Het waterschap beheert en onderhoudt de informatie van al haar technische objecten. Om deze processen te optimaliseren ging het waterschap op zoek naar een omgeving waarin documenten en metagegevens van de beheerobjecten integraal beheerd en ontsloten kunnen worden. Na een gedegen aanbestedingsproces heeft WSRL voor de oplossing van Split~Vision gekozen, met SinglePoint-for-All, als beste optie.

Combineren in één MetaModel
Doordat Split~Vision en het waterschap al samenwerken aan de integrale projectplanning wordt het mogelijk om één Enterprise MetaModel over beide projecten heen te leggen. Hierdoor komen de informatie van projecten, met ProjectServer en objecten, met SharePoint in één integrale omgeving beschikbaar voor alle eindgebruikers, ook op mobiele toepassingen.

WSRL is door deze slimme integratie van beide projecten als eerste waterschap in Nederland op weg om deze BIG-data op een eenduidige manier van bedrijfscontext te voorzien. Naast een organisatiebrede Governance wordt ook een flinke reductie gerealiseerd van die data alsmede grip en sturing.

Metadata
Een belangrijke factor in deze aanbesteding is het onderdeel metadata. Vanuit het oogpunt van applicatie- en functioneel beheer, realiseert WSRL het centraal beheer van de metadata op een eenvoudige en nauwkeurige wijze met SinglePoint-for-All. De metadata bijvoorbeeld worden geautomatiseerd toegekend bij de import en ‘registratie’ van documenten.

Waterschap Rivierenland neemt hiermee de volgende stap richting volledig digitaal werken. Door het werken met een integrale projectplanning en het beheer en de ontsluiting van technische documentatie wordt hierin een belangrijke stap gezet.

Rate this post

Print Friendly