Ieder jaar komen artikelen voorbij die ingaan op trends in de branche. Deze zijn vaak interessant om hiermee te toetsen of de organisatie bijblijft. Daarnaast zet het vaak aan tot nadenken over de toekomst. Ook wij signaleren een aantal trends en zien hierin interessante ontwikkelingen.

IT & Finance

In 2010 werd de trend gesignaleerd dat van IT meer verwacht werd op het gebied van financieel management, voor 2015 wordt voorspelt dat de financieel manager zijn grip op IT gaat vergroten. Met een goede samenwerking versterken Finance en IT elkaar.

Inkoop & Finance

Tijdens de recente rondetafelsessie bij ICreative, kwam een trend naar voren van een groeiende samenwerking tussen Finance en Inkoop. Steeds meer bedrijven zien het belang van deze samenwerking om daarmee de processen efficiënter te maken en kosten te besparen.

IT, Inkoop & Finance

De gezamenlijke trend binnen deze drie afdelingen door de tijd heen, blijkt transparantie. In 2010 was de trend voor IT om beter aan te kunnen tonen hoe de kosten zijn opgebouwd. In 2013 stond transparantie voor Inkoop binnen de top 10. Voor 2015 is de trend voor Finance om transparant te zijn over risico’s en compliancy. Dit laatste sluit volledig aan op het verhaal van Gerard Bottemanne in FM Magazine Q3 2014: “minder accounting (terugkijken) en meer business partnering (vooruit kijken)”. De drie afdelingen kunnen van elkaar leren en elkaar ondersteunen, zeker op het gebied van ondersteunende software.

De toekomst?

Een drie-eenheid van IT, Finance en Inkoop ligt in het verlengde van deze ontwikkelingen en is wellicht de trend van de toekomst. Worden deze drie afdelingen de ruggengraat van organisaties? Of blijven het drie op zichzelf staande pijlers?

Agile

Trends geven een algemeen beeld, een richting, er wordt echter geen rekening gehouden met de individuele problematiek van organisaties. Wij vinden dat niet alle trends voor alle organisaties wenselijk of passend zijn. ICreative is daarom van mening dat leveranciers in de toekomst een meer flexibel producten- en dienstenaanbod moeten hebben. De klant moet kunnen kiezen en niet vastzitten aan één concept of functionele invulling. Men moet op ieder moment kunnen doorgroeien naar een hoger ‘plateau’. En daarbij moet het mogelijk blijven om continue heroverwegingen te maken. Wil ik het in de Cloud of als on-premise oplossing en kan ik dit over twee jaar veranderen. Blijf ik dit zelf doen, of besteed ik het uit. Of doe ik dat pas over drie jaar. En zo zijn er nog vele andere keuzes. Van Gansewinkel is een mooi voorbeeld. Deze organisatie heeft besloten om het volledige scan- en herkenproces uit te besteden, maar de verwerking van facturen vindt volledig intern plaats. Een andere opdrachtgever wil juist zelf regie blijven houden op het capture proces, maar wil de technologie niet in huis. Deze wordt door ons als een service in de Cloud aangeboden. En mogelijk dat men besluit om na de vernieuwing van het IT landschap, het weer in huis te halen.

 

Key is dat een organisatie ‘Agile’ blijft. En daarmee zien wij een trend dat leveranciers hiervoor hun aanbod aanpassen en mee ontwikkelen qua dienstverlening.

Rate this post

Print Friendly