Vandaag is Data Protection Day, de Europese Dag van de Databescherming. Belangrijk, want informatie is tegenwoordig de levensader van het bedrijf. Europa heeft dan ook de mond vol van stevige databeschermingswetten en –regels, maar de invoer laat vooralsnog op zich wachten.

Professionele organisaties moeten een voorschot nemen op die wetgeving, stelt Iron Mountain, wereldwijd marktleider in informatiebeheer. Want goed informatiebeheer is zondermeer essentieel voor een verantwoorde en gezonde bedrijfsvoering.

MVO
Strikt omgaan met vertrouwelijkheden en de persoonlijkheidsfeer van klanten, burgers, leerlingen en cliënten, is een vorm van het maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo), waarbinnen mens, milieu en winst gedrieën centraal staan. Daarnaast levert een datalek ook zonder boetes grote bedrijfsrisico´s en reputatieschade op. En in het huidige informatietijdperk, behoren vertrouwelijke data nu eenmaal tot de belangrijkste kapitaalgoederen.

Adviesrapport
Iron Mountain publiceert daarom een rapport*, dat bedrijven, organisaties en overheden adviseert over de consequenties van de aanstaande wet- en regelgeving, en dat de belangen, en de mogelijkheden tot het beschermen van waardevolle informatie op alle fronten toelicht. Het complete databeschermingsplaatje daarbij, omvat:

  • EU-boetes en -maatregelen
  • MVO / bescherming van de persoonlijkheidssfeer
  • Bedrijfsrisico´s / concurrentieschade
  • Reputatieschade / klantvertrouwen
  • Gemiste zakelijke en innovatiekansen

Europese regelgeving

De in 2012 voorgestelde nieuwe Europese wet- en regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming, vervangt de bestaande EU Data Protection Directive 95/96 uit 1998, maar heeft nog steeds geen concrete vorm aangenomen. Daardoor hebben maar weinig bedrijven de benodigde activiteiten ondernomen om er klaar voor te zijn.

Maar nu informatie de echte levensader van bedrijven, organisaties en overheden is geworden, is het van groot belang de verantwoordelijkheid te nemen om die waardevolle data, informatie en kennis te koesteren, beschermen en archiveren – met of zonder Europa.

Actie

“Vele zijn niet voorbereid en dat kan significante gevolgen hebben, want de voorgestelde wet- en regelgeving is stevig, en het effect daarvan zal wereldwijd worden gevoeld”, zegt Jeroen Strik van Iron Mountain.

“De slepende EU-wetshervorming ondermijnt de actieve bescherming van informatie. Iron Mountain waarschuwt de nodige stappen nu al te nemen. Nu is er nog wat tijd en de ruimte, en nu boek je al die bijkomende voordelen, die veel verder gaan dan alleen aan de regels te voldoen.”

Rate this post

Print Friendly