Driebergen, 14 januari 2015 – Strategy Partners (SPNL) start met een breed marktonderzoek om de bewustwording rond het thema contentbeheer en contentkwaliteit te analyseren. Steeds meer organisaties worstelen met de groei van ongestructureerde informatie binnen hun bedrijf. Hierbij moet gedacht worden aan (office)documenten, files, e-mails, foto’s, blogs enzovoort. Bij de digitale transformatie kan deze ongestructureerde content voor organisaties tot problemen leiden als bijvoorbeeld onnodig hoge opslag, kostenrisico’s of compliancy issues.

Met het marktonderzoek wil SPNL een beeld vormen over de bewustwording, de urgentie en de reële plannen en uitvoering van content-analyse, -classificatie en rationalisatieprojecten in Nederland. Hiervoor wordt onderzocht:

  • In hoeverre organisaties zich bewust zijn over de hoeveelheid, de aard en de groei van de aanwezige content;
  • Het bewustzijn van organisaties over de waarde/het risico van de aanwezige content voor de bedrijfsvoering;
  • Het gebruik en beheer van de content en daaraan verbonden directe en indirecte kosten;
  • Plannen met betrekking tot content inventarisatie, analyse, (her)classificatie, schoning en/of migratie/consolidatie.

Marktsegmenten van het onderzoek

Om de verschillen tussen diverse marktsegmenten te kunnen analyseren richt het onderzoek zich op:

  • Financiële instellingen (banken, verzekeraars en pensioenfondsen);
  • Professionele dienstenorganisaties (accountancy, advocatuur, organisatie advies);
  • Gemeenten (top 50);
  • Grote publiekrechtelijke organisaties (DUO, UWV, SVB, RDW enzovoort);
  • Nationale accounts, energie en media sector en MKB+ ondernemingen.

Hans Kaashoek, managing partner van Strategy Partners Nederland: “Het onderzoek richt zich op de overall verantwoordelijke persoon voor Informatiebeheer en management die de gehele informatiehuishouding en het gebruik van content in bedrijfsprocessen van de onderneming overziet.”

Onderzoek via diepte-interviews èn online enquête

Het onderzoek bestaat uit een online enquête en een geselecteerd aantal diepte-interviews.

Deelname aan de online enquête is mogelijk via de Strategy Partners website. Voor een diepte-interview worden individuele gesprekken gepland. Interviews kunnen worden aangemeld via een mail naar jeroen.bakker@strategy-partners.nl of door 06-25019864 te bellen.

Iedere deelnemer aan het onderzoek ontvangt een korte samenvatting. Deelnemers aan een diepte-interview ontvangen een gratis exemplaar van het onlangs verschenen boek ‘Van content- naar Informatiemanagement’.

Strategy Partners Nederland is onder andere bekend door de regelmatige business­barometers over de Nederlandse markt voor document- & contentmanagement en informatielogistiek. Het onderzoek om de bewustwording rond het thema contentbeheer en contentkwaliteit te analyseren loopt tot eind februari. Publicatie van de resultaten wordt in mei verwacht.

Rate this post

Print Friendly