Op 23 januari start de vernieuwde Mastercourse Informatie – en documentmanagement. In acht dagen tijd leren deelnemers een visie te ontwikkelen op informatievoorziening en het verwerken van databestanden.

Informatie speelt een sleutelrol in onze samenleving. De meeste gegevens slaan we tegenwoordig digitaal op en verwerken wij digitaal. Ook onze organisaties en onze bedrijfsprocessen maken gebruik van gestructureerde digitale databestanden. In de praktijk blijkt echter dat veel toepassingen van documentmanagement in organisaties nog onvoldoende resultaten opleveren.

Het merendeel van de problemen is niet te wijten aan technologisch falen, maar wordt veroorzaakt door mismanagement en door factoren van menselijk gedrag. De Mastercourse Informatie- en Documentmanagement biedt u uitkomst. U leert tijdens de mastercourse een visie te ontwikkelen op informatievoorziening en het verwerken van databestanden.

Nieuw zijn de twee workshopdagen. De workshops tijdens de laatste twee dagen van de opleiding staan in het teken van casussen. De Academic Director is de moderator, hij bewaakt de rode draad van de workshop en de uitgangspunten van de opleiding. De bijeengebrachte kennis van docenten en deelnemers wordt door deze opzet geoptimaliseerd en naar een hoger plan getild.

Voor wie?

De mastercourse is bedoeld voor iedereen die in zijn dagelijkse werk te maken heeft met het verwerken van grote hoeveelheden data. Te denken valt aan informatiemanagers, kennismanagers, DIV-adviseurs, coördinatoren DIV, recordmanagers, beleidsmedewerkers of adviseurs informatievoorziening, archivarissen, secretarissen, documentmanagers, ICT-consultants of documentalisten.

Investering

De investering in de Mastercourse Informatie – en documentmanagement bedraagt € 3.950,- (alle bedragen zijn vrijgesteld van btw). Bij het cursusgeld zijn parkeerkaarten, lunches, koffie/thee en cursusmateriaal inbegrepen

Rate this post

Print Friendly