Impress uit Woerden voldoet aan NEN 7510, de norm voor informatiebeveiliging in de zorg. ‘Daarmee zijn wij de eerste Print Service Provider’, zegt directer Joop Agterberg. ‘De norm NEN 7510 is een afgeleide van ISO 27001 en is toegesneden op het borgen van integriteit en vertrouwelijkheid van informatieprocessen binnen de gezondheidszorg. Dat is voor ons belangrijk, omdat steeds meer zorgverzekeraars voor het produceren van documenten voor Impress kiezen’. Sofie Goeting, die binnen Impress verantwoordelijk is voor de certificering, vult aan: ‘Naast het voldoen aan de norm NEN 7510 hebben er binnen Impress gelijktijdig drie andere audits plaatsgevonden. Zo zijn onze bestaande certificaten ISO 9001 (kwaliteitsmanagement), ISO 14001 (milieumanagement) en ISO 27001 (informatiebeveiliging) weer grondig doorgelicht. Met succes, want de geldigheid van onze door de Raad voor Accreditatie erkende ISO certificaten is weer voor drie jaar is verlengd. Een bevestiging dat het met onze kwaliteits- en milieuzorg wel goed zit en dat vertrouwelijke informatie goed wordt beschermd en bij Impress in veilige handen is’.

Rate this post

Print Friendly