Breda, 10 december 2014 – SD Worx, internationale aanbieder van payroll- en HR-diensten, heeft een onderzoek uitgevoerd onder Nederlandse werknemers naar de digitalisering van salarisadministraties. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste werknemers (88 procent) hun loonstrookjes digitaal ontvangen en ook niet op papier uitprinten. Het overgrote deel, 82 procent, heeft ook niet de behoefte om de loonstrook op papier te ontvangen. Hetzelfde geldt voor de jaaropgave, respondenten ontvangen deze het liefst digitaal, maar 49 procent wil wel de mogelijkheid hebben om het document uit te printen.

Het grootste voordeel aan een digitale loonstrook vinden ondervraagden de mogelijkheid om het op elk moment in te kunnen zien (33 procent). Ook het feit dat digitale strookjes minder gemakkelijk kwijtraken wordt als een groot pluspunt genoemd (30 procent). Werknemers vinden de vakantiedagen (49 procent) en salarisstrookjes (40 procent) de belangrijkste HR- en salarisgerelateerde informatie om digitaal te kunnen inzien. Ze hechten minder waarde aan het inzien van informatie over declaraties, onkostenvergoedingen, arbeidsvoorwaarden en ziekte & verzuim.

“Opvallend aan de resultaten van het onderzoek is dat de meeste medewerkers geen behoefte meer hebben aan HR- en salarisgerelateerde informatie op papier”, aldus Mark Bloem, algemeen directeur bij SD Worx. “Dit past in de tijdsgeest waarin mensen informatie altijd en overal tot hun beschikking willen hebben. Daarnaast zorgt een digitale HR- en loonadministratie voor minder papieren rompslomp; mensen raken hun documenten dus niet meer kwijt. ”

Bloem vervolgt: “Per januari 2015 gaat er veel veranderen op het gebied van salarisverwerking. Denk aan de werkkostenregeling, de Wet Werk en Zekerheid en de verhoging van de AOW-leeftijd. Veel organisaties zijn daarom nu druk bezig om hun loonadministratie te herzien. Dit onderzoek onderstreept het belang voor organisaties om een digitaliseringsslag te maken, niet alleen om de HR-afdeling te ontlasten, maar ook om tegemoet te komen aan de wensen van de medewerkers.”

Rate this post

Print Friendly