Noordwijk, 28 oktober 2014 – De gemeente Huizen gaat de JOIN suite van Decos inzetten bij het digitaliseren van de eigen werkprocessen. Het gebruiksvriendelijke karakter van de JOIN suite speelt een grote rol voor de gemeente om voor Decos te kiezen.

Digitalisering van de eigen werkprocessen is de komende jaren een belangrijk speerpunt voor de gemeente Huizen. De gemeente zocht daarom naar een veelzijdige leverancier die een Document Management Systeem (DMS), een Zaaksysteem en een Klant Contact Systeem (KCS) kan leveren. Bovendien moest deze leverancier zorg kunnen dragen voor de implementatie, het onderhoud en de technische ondersteuning van de software. Decos kwam daarbij bij de aanbesteding als beste uit de bus.

“In Decos hebben we een proactieve partner gevonden die meedenkt en ons ontzorgt als het gaat om het volledig digitaal en zaakgericht inrichten van onze informatiehuishouding”, zegt Ron Jansen, IDV-coördinator bij de gemeente Huizen. “We kiezen voor JOIN omdat we hiermee op een bijna intuïtieve manier onze klantgegevens kunnen beheren en beheersen en daardoor de kwaliteit van de dienstverlening verder kunnen verbeteren. ”

JOIN

De JOIN suite van Decos stelt organisaties in de publieke sector in staat vragen van burgers, bedrijven en ambtenaren op een eenvoudige, efficiënte en digitale manier af te handelen. Zowel interne als externe processen worden binnen JOIN gestroomlijnd, waardoor er een eenduidige aanpak wordt gegarandeerd. De nauwe samenhang van het DMS, Zaaksysteem en het KCS bevordert bovendien het gebruik, de implementatie(strategie) en het onderhoud. De gemeente Huizen is met de keuze voor de JOIN suite een van de meer dan honderd gemeenten in Nederland die met Decos-oplossingen werken.

“We zijn er bijzonder trots op dat ook de gemeente Huizen voor de Decos JOIN suite heeft gekozen”, aldus commercieel directeur Decos, Bas Taalman. “Er is een gedegen voortraject aan vooraf gegaan, waar veel stakeholders en eindgebruikers van de gemeente Huizen bij betrokken zijn geweest. De JOIN suite is honderd procent gericht op eindgebruikers en dat is bepalend voor acceptatie en succes. De betrokkenheid van de hele organisatie is merkbaar. Huizen heeft een goed en gedegen project opgetuigd en gaat hierdoor voortvarend aan de slag! “

Rate this post

Print Friendly