Ardent Partners heeft onderzoek gedaan naar o.a. de prioriteiten die Accounts Payables professionals en organisaties hebben. Voor de grote meerderheid, maar liefst 63%, staat het verlagen van kosten met stip bovenaan. Dit is niet verwonderlijk gezien de kosten die het verwerken van een factuur met zich meebrengt. Uit het onderzoek blijkt dat het verwerken van een factuur gemiddeld €11,24 kost en dat besparingen met Automation kunnen oplopen tot 60-80%!

 

Een oorzaak van de hoge kosten per factuur is o.a. het hoge percentage uitzonderingsgevallen. In de praktijk is dit ruim 13%. Daarbij blijkt dat het verwerken van de uitzonderingen dermate veel tijd kost dat men niet toekomt aan het structureel verbeteren van crediteurenproces. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat het gemiddeld 12,4 dagen duurt vanaf ontvangst van de factuur tot aan het klaarzetten voor betaling. Dit lijkt nog redelijk, alhoewel korting door vroege betaling met deze doorlooptijden meestal niet mogelijk is. Triester is de constatering dat ruim 24% van de bedrijven de doorlooptijd niet analyseert en er ook niet op kan sturen.

Best-in-Class

AP afdelingen die veel beter presteren dan gemiddeld, worden in het rapport Best-in-Class genoemd. Zo kost de verwerking van facturen bij Best-in-Class afdelingen gemiddeld €2,00! Efficiënt zijn de Best-in-Class afdelingen ook, per fte worden ruim 3000 facturen per maand meer verwerkt dan bij de overige organisaties. Dit grote verschil komt met name door de inzet van Invoice Automation. Automation maakt het mogelijk facturen zonder tussenkomst van mensen te verwerken. Gemiddeld wordt hier 50,3% ‘touchless’ verwerkt in vergelijking tot 12,3% bij de overige organisaties. En de doorlooptijd van een factuur bij de Best-in-Class afdelingen is 3,7 dagen.

Best-in-Class in vergelijking met andere organisaties

Beschrijving Best-in-Class Overige organisaties
Kosten per factuur €2,00 €11,24
Facturen verwerkt per fte p/m 4814 1408
Doorlooptijd factuur 3,7 dagen 17,1 dagen
% Uitzonderingen 8% 16,4%
% ‘Touchless’ verwerking 50,3% 12,3%
% Leveranciers die facturen digitaal sturen 40,3% 8,5%
% Leveranciers met vroege betalingskorting 17,2% 2,4%

 

Overige prioriteiten

AP professionals hebben naast kosten besparen nog andere prioriteiten. 37% wil de rapportage en analyse van Accounts Payables verbeteren en 31% wil het inzicht in factuur- en betaalgegevens verbeteren. Samenwerking en communicatie met inkoop verbeteren staat met 27% op de vierde plaats.

Bron: payablesplace.ardentpartners.com

 

Meer informatie en contact

Wilt u meer informatie of een kopie van het Ardent rapport ontvangen, neem dan contact met ons op.

Rate this post

Print Friendly