’s-Hertogenbosch, 13 oktober 2014 – Het onderwijs is de meest progressieve sector als het gaat om de overgang van digitale transformatie in digitale volwassenheid. Dit blijkt uit Europees onderzoek van Coleman Parkes, uitgevoerd in opdracht van Ricoh[1]. Uit de resultaten blijkt dat leidinggevenden in het onderwijs meer dan in andere sectoren de hoogste prioriteit toekennen aan het bereiken van digitale volwassenheid (80%)[2]. 34% stelt daarbij binnen twee jaar digitaal volwassen te kunnen zijn, 71% verwacht in 2019 zover te zijn. Een organisatie is digitaal volwassen wanneer technologie en digitale processen ingebed zijn en wanneer deze ingezet worden om prestaties te verbeteren.

Het belang dat aan het bereiken van een digitale volwassenheid wordt toegekend, houdt waarschijnlijk verband met de kansen die digitalisering biedt om nieuwe studenten aan te trekken, zoals met geavanceerd ingerichte leslokalen en online leermogelijkheden. Vergeleken met andere sectoren[3] heeft het onderwijs het grootste aantal respondenten (23%) dat vindt dat digitale volwassenheid een groter concurrentievoordeel biedt. Andere veel genoemde voordelen zijn:

  • Verbeterde bedrijfsprocessen (19%)
  • Eenvoudigere toegang tot informatie (17%)
  • Minder benodigde tijd voor het voltooien van taken (12%)

Leidinggevenden in de onderwijssector staan echter voor zowel financiële als culturele uitdagingen bij het nemen van digitale initiatieven. 48% van de respondenten beschouwt kosten als de grootste barrière. Dit weerspiegelt wellicht het feit dat de onderwijssector vaak te maken heeft met bezuinigingen, terwijl dagelijks een balans moet worden gevonden in de verdeling van beperkte budgetten tussen personeel, faciliteiten en technologie. Het 2013 OECD Education at a Glance report melde al een afname van publieke investeringen in onderwijsinstellingen in een aantal Europese landen, waaronder Italië, Portugal, Spanje en het Verenigd Koninkrijk[4].

In lijn met de genoemde voordelen van digitaal werken, zijn onderwijsinstellingen volop bezig met digitale initiatieven. Maar de onderwijssector is ook één van de sectoren met het kleinste aantal respondenten dat duidelijk voor ogen heeft hoe zij digitale volwassenheid wil bereiken (71%). Alleen in de publieke sector is het aantal nog kleiner.

De oorzaak van dit gebrek aan een duidelijke visie en planning kan liggen in de grotere afhankelijkheid van interne expertise dan in andere sectoren. Het onderzoek laat namelijk zien dat leidinggevenden in het onderwijs eerder aangeven dat een deskundige externe partner van cruciaal belang is om digitale volwassenheid te bereiken.

Een ander obstakel is dat onderwijsbestuurders te maken hebben met uitdagingen om de technologische vaardigheden van medewerkers met de ontwikkelingen mee te laten groeien. Daarbij wordt ook het belang van leiders die een duidelijk visie uitdragen genoemd. Bijna de helft (48%) geeft aan dat het overtuigen van medewerkers en collega’s van de voordelen van digitaal werken een obstakel is bij het bereiken van digitale volwassenheid. Daarentegen geeft43% aan dat de manier van werken al is aangepast om de ontwikkeling van nieuwe technologie bij te houden.

Jeroen Spierings, Market Development Manager Educatie bij Ricoh Nederland: “De met technologie verbeterde onderwijsbeleving van tegenwoordig, de opkomst van leren op afstand en de grote beschikbaarheid van online leermethoden maken duidelijk dat de toekomst van het onderwijs er digitaal uitziet. De belangrijkste vraagstukken voor het management van onderwijsinstellingen zijn dan ook: hoe ziet digitale volwassenheid voor mijn onderwijsinstelling eruit, en hoe kan ik ervoor zorgen dat onze mensen en processen in lijn met deze visie werken?

In veel leslokalen zien we al interactieve whiteboards en het gebruik van mobiele apparaten door studenten neemt toe. De komende vijf jaar zal samenwerken en leren op afstand dan ook de norm worden. De digitale invloed is niet alleen in het leslokaal en online van belang, maar moet ook worden gezien als een middel om processen te optimaliseren en de efficiëntie te verhogen. In een omgeving waar digitale middelen constant veranderen, zijn een robuust digitaal kader en ondersteuning van partners van essentieel belang als onderwijsmanagers het optimale effect uit hun budgetten willen halen.” Digitale volwassenheid moet er ook voor zorgen dat een juiste balans wordt gevonden tussen online en offline leren, in de klas en op afstand en digitaal en analoog. Digitale volwassenheid kan voor iedere school iets anders betekenen maar moet vooral het leren leuker en effectiever maken.

Rate this post

Print Friendly