GBLT gaat het produceren en verzenden van aanslagen voor gemeente- en waterschapsbelastingen uitbesteden aan AddComm. ‘Dat heeft alles met de toekomst te maken’, zegt directeur Bert Groeneveld. ‘Vanuit de overheid worden wij gestuurd om dit soort documenten via het digitale kanaal aan te bieden. Daar staan we uiteraard open voor. Nu sturen we nog ruim twee miljoen aanslagen per post. Het doel is om een sterke beweging richting digitaal te maken. Daar hebben wij een Europese tender voor uitgeschreven en daar is AddComm zeer overtuigend als voor ons beste partij in de markt uitgekomen. Wij hebben er alle vertrouwen in dat AddComm ons kan helpen om onze ambities waar te maken.

Richard van Hussel, manager bedrijfsbureau, vult aan: ’AddComm gaat ons helpen om onze huidige processen, gericht op fysieke output, multichannel in te richten. Zij gaan voor ons alle documenten – fysiek en digitaal – produceren en verzenden. Daarvoor beschikken zij over alle expertise, ervaring en faciliteiten. Wij verwachten in 2016 een substantieel deel van onze documenten online aan te bieden. De papieren outputstroom zal nooit helemaal opdrogen, maar we werken er aan dit terug te draaien in de richting van de overheidsdoelstelling om in 2017 dit soort informatie volledig digitaal aan te bieden. Ook wij willen alles wat digitaal kan, digitaal aanbieden. Dat gaan we samen met AddComm, als onze nieuwe multichannel communicatiepartner, realiseren’.

Over GBLT

GBLT is opgericht per 1 januari 2011 en heft en int gemeente- en waterschapsbelastingen voor zes waterschappen en vier gemeenten. Voor deze gemeenten geeft GBLT ook uitvoering aan de Wet WOZ. Jaarlijks worden aanslagen opgelegd aan inwoners en bedrijven uit de provincie Utrecht, Gelderland, Flevoland, Overijssel en Drenthe. GBLT is per 1 januari 2014 de nieuwe naam van Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn dat naar buiten trad met de namen ‘Lococensus’ en ‘Tricijn’.

Rate this post

Print Friendly