Driebergen, 30 september 2014 – De markt voor document-, content- en informatielogistieke oplossingen en diensten in Nederland blijft zich, net als in de voorliggende jaren, relatief positief ontwikkelen; ook in vergelijking met de ontwikkelingen in de algemene ICT-sectoren. Dat blijkt uit de halfjaarlijkse businessbarometer van Strategy Partners Nederland.
In de eerste helft van 2014 is de groei iets afgenomen. Invoice Processing en Purchase to Pay (IP & P2P) software en diensten en gespecialiseerde ECM/EIM systeem integratiediensten blijven de meest belangrijke groeimarkten.

Tweemaal eerder vroeg Strategy Partners de bedrijven naar de omzet- en marge­verwachtingen voor heel 2014. Dat was in september 2013 en in februari 2014.

Hans Kaashoek, managing partner van Strategy Partners Nederland: “De resultaten van de enquête in augustus 2014 laten een lichte verandering in de verwachting voor het totale resultaat van 2014 zien. Op basis van de werkelijke resultaten tijdens het eerste halfjaar zijn met name de topgroeiverwachtingen duidelijk bijgesteld.”

Het aantal bedrijven dat voor heel 2014 een positieve omzetgroei verwacht daalde gedurende de voorliggende periode van 95% in september 2013 via 91% in februari 2014 naar 84% in augustus 2014. De verandering in de verwachting is echter minder heftig dan in voorgaande jaren.

Groei eerste helft 2014

Gerealiseerde omzetgroei eerste helft 2014Het geconsolideerde resultaat laat zien dat 61% van de bedrijven een absolute omzetgroei heeft gerealiseerd ten opzichten van de omzet in het eerste half jaar van 2013. In september 2013 verwachte 93% van de bedrijven nog een omzetgroei. De werkelijke resultaten zijn dus minder dan aanvankelijk werd verwacht. Van de bedrijven meldt 9% een omzetgroei van meer dan 25%.

Het aantal bedrijven met een omzetafname steeg van een verwachte 8% naar 39% in werkelijkheid.

Gerealiseerde margegroei eerste helft 2014De verschillen tussen de ondernemingen waren groter dan in de voorgaande jaren. Ook tussen de diverse marktsegmenten onderling. Een trage projectstart en lage software inkomsten gaven bij diverse ondernemingen een druk op de marges. 7% van de ondernemingen had zelfs een serieuze margeterugval van meer dan 10%. Van de bedrijven realiseerde 29% een goede margvgroei van meer dan 10%. Dat was vooral vanwege een goede bezettingsgraad en eerder uitgevoerde kostenbesparingen.

“Als over een periode van vier jaar de werkelijk gerealiseerde resultaten in de eerste helft van ieder jaar worden vergeleken, dan blijkt dat er in de totale sector slechts sprake is van een lichte afname van de groei. Vanaf 2013 is de afname van de groei tot stand gekomen en is er een lichte overall verbetering te zien”, constateert Kaashoek. Ondanks de wat mindere resultaten zijn er in de eerste helft van 2014 geen ondernemingen failliet gegaan. Een aantal kleinere ondernemingen waren wel gedwongen tot herkapitalisatie. Alle bedrijven met een marge- en omzetafname melden echter goede vooruitzichten voor de komende maanden.”

Verwachtingen voor rest van 2014

Strategy Partners vroeg ook nu weer naar de verwachte omzet- en margeontwikkeling voor de tweede helft en het totaal van 2014.

Verwachte omzetgroei tweede helft 2014 – 85% van het aantal bedrijven verwacht in vergelijking tot de tweede helft 2013 een positieve omzetgroei te realiseren. 37% verwacht zelfs een groei van meer dan 10%. Diverse bedrijven melden dat verwachte maar niet gevallen orders voor de eerste helft van 2014 direct na de zomer alsnog verkregen zijn. Margetechnisch verwacht 88% van de ondernemingen het beter te doen dan in de vergelijkbare periode verleden jaar. Vooral de IP / P2P leveranciers en de ECM systeem integrators verwachten een zeer positief resultaat.

Verwachte omzetgroei totaal 2014 – De verwachtingen voor heel 2014 zijn bij 84% van de ondernemingen positief tot zeer positief. 40% van de ondernemingen verwacht voor het gehele jaar een groei van meer dan 10% te gaan realiseren. 44% van de ondernemingen houdt het op een bescheiden groei van 0-10%. Margetechnisch verwacht 33% van de ondernemingen een resultaat van meer dan 10% toename ten opzichte van 2013 te gaan realiseren.

Het onderzoek

Het onderzoek van Strategy Partners is gebaseerd op actuele informatie zoals door de bedrijven zelf aangeleverd. Gevraagd wordt naar de procentueel betere of slechtere werkelijke prestatie van de onderneming of de business unit over de afgelopen periode. Dit wordt aangevuld met de verwachte betere of slechtere prestatie voor het komende half jaar, het gehele huidige jaar en het gehele daarop volgende jaar; zowel voor de omzet als de marge. Het wordt vergeleken met de werkelijke prestaties in dezelfde periode een jaar ervoor.

De publicatie is gebaseerd op de informatie van 46 leveranciers van producten en diensten in de diverse sectoren met een minimale omzet in Nederland van € 1,0 miljoen.

De werkelijk gerealiseerde resultaten in de eerste helft van 2014 en de verwachtingen voor de tweede helft en het totaal van 2014 van alle bedrijven samen worden beschreven. Aanvullend zijn de werkelijke resultaten uitgesplitst naar marktsegmenten.

Rate this post

Print Friendly