Noordwijk, 11 september 2014 – Het Schadefonds Geweldsmisdrijven gaat de aanvraag- en beoordelingsprocessen in de organisatie digitaliseren met behulp van JOIN, de digitaliseringssuite van innovatiehuis Decos. Het Schadefonds zet zo een belangrijke stap in het terugdringen van papiergebruik in de primaire processen van de organisatie. Afgelopen maand tekenden Decos en het Schadefonds een overeenkomst, uiteraard digitaal op een tablet.

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven komt financieel tegemoet aan slachtoffers van geweldsmisdrijven en behandelde afgelopen jaar meer dan 7000 aanvragen. Er wordt daarbij behoorlijk wat papier gebruikt. Aanvragen kunnen bijvoorbeeld niet digitaal worden ingediend en dossiers worden nog altijd gevormd met papieren stukken. De organisatie wil dat papiergebruik echter fors terugdringen en gaat daarbij gebruik maken van de digitaliseringssuite JOIN van Decos, dat zelf al honderd procent papierloos werkt. Aanvragen kunnen naar verwachting in het tweede kwartaal van 2015 via de website worden ingediend en ook het beoordelingsdossier zal volledig worden gedigitaliseerd.

Door de inzet van de JOIN digitaliseringssuite vindt het Schadefonds Geweldsmisdrijven aansluiting met de ambities van het kabinet om de digitale dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren. Bovendien wordt met JOIN de uitwisseling van informatie tussen ketenpartners eenvoudiger gemaakt.

“We hebben bij het schadefonds ambitieuze doelstellingen geformuleerd om onze dienstverlening en bedrijfsprocessen te vernieuwen”, zegt Nina Huygen, directeur van het Schadefonds Geweldsmisdrijven. “Met de inzet van Decos JOIN gaan we Decos’ voorbeeld volgen om volledig digitaal te werken. Digitale processen zijn transparanter, efficiënter en maken online dienstverlening mogelijk. Decos helpt ons deze stap te zetten.”

Rate this post

Print Friendly