Den Bosch, 29 juli 2014 – Van Lanschot Chabot heeft haar overeenkomst met Canon Business Services verlengd. Canon is ook in de komende jaren mede verantwoordelijk voor de innovatie van de werkprocessen van het bedrijf. Eén van de belangrijkste wapenfeiten van Canon tot nu toe is de realisering van een digitale mailroom. Door deze oplossing is het volledige werkproces van Van Lanschot Chabot gedigitaliseerd, volledig papierloos en door automatische herkenning en extractie verregaand geoptimaliseerd. Hierdoor heeft zij een besparing van 20 procent op de operationele kosten gerealiseerd.

Van Lanschot Chabot is één van de grootste intermediairs in de Nederlandse verzekeringsmarkt en heeft ruim 160 medewerkers in dienst. Canon Business Services (CBS) werkt al sinds 2007 als partner met Van Lanschot Chabot samen.

Op maat gesneden oplossing

In de digitale mailroom van Van Lanschot Chabot verzorgt CBS wekelijks de multi-channel input – van fax tot e-mail en post – , die vervolgens door uiterst snelle en geavanceerde scanners en software worden gedigitaliseerd. Deze software is door CBS voor Van Lanschot Chabot volledig op maat gesneden. Uitgebreide business rules zorgen ervoor dat ruim de helft van de documenten volledig automatisch verwerkt wordt. De intelligente software is in staat documenten te herkennen en de juiste data – zoals polis- en schadenummer, postcode en kenteken – aan documenten te onttrekken. Deze worden gevalideerd door middel van een koppeling met een database en de software verrijkt de documenten met relevante gegevens uit de database. Op deze manier komen de digitale gegevens of documenten snel en efficiënt rechtstreeks op de juiste plaats terecht.

De output-services van CBS maken de documenten geautomatiseerd gereed voor opmaak, printen en verzending. Zo nodig worden extra documenten aan uitgaande brieven toegevoegd, zoals brochures, groene kaarten of de originele verzekeringspolis. Doordat deze documenten automatisch worden gesorteerd, kan Van Lanschot Chabot ook substantieel op portokosten besparen.

“Canon heeft met de digitale mailroom een belangrijke bijdrage geleverd aan het realiseren van onze doelstelling werkprocessen te innoveren en zo een grotere transparantie en efficiency te realiseren”, vertelt Lando te Molder, algemeen directeur van Van Lanschot Chabot. “In het verleden moesten documenten langs verschillende personen in het werkproces. Dat leidde tot een grote foutgevoeligheid, lange doorlooptijden en arbeidsintensieve handelingen. Het proces was verdeeld in te veel kleine stappen en documenten belandden al snel op de grote stapel. Met de komst van de digitale mailroom hebben we de overgang gemaakt van een ‘paper centric’ naar ‘information centric’ processen. Het werkproces is digitaal, papierloos en documenten komen hierdoor snel en efficiënt op de juiste plaats in de workflow terecht.”

“Met het innoveren van werkprocessen stellen we Van Lanschot Chabot in staat te voldoen aan klantverwachtingen in een wereld waar digitalisering een steeds grotere rol speelt. Zo staat er na een gedegen onderzoek en implementatie nu een zeer betrouwbare en efficiënte digitale mailroom. Onze applicatiebeheerder is op locatie aanwezig en zeer intensief betrokken bij de werkprocessen van Van Lanschot Chabot”, vertelt Antoine Verhoeven, Channel Director van Canon Business Services. “Door dit soort innovaties leveren we een bijdrage aan kostenverlagingen, transparantie en kan Van Lanschot Chabot zich concentreren op haar kernactiviteiten. We zijn erg blij met het vertrouwen dat zij in ons heeft gesteld om ook in de komende jaren samen te investeren in efficiënte en transparante processen.”

Rate this post

Print Friendly