LUIT Consultancy geeft wel inhoudelijke adviezen die door middel van proces- en workflow analyses inzicht geven in mogelijke veranderprocessen in media producties, maar is geen organisatie adviesbureau.

LUIT Consultancy beweegt zich op het snijvlak tussen redactionele formules en de daarvoor in te zetten processen, mensen en technologie, maar is geen marketing- en communicatiebureau,

LUIT Consultancy organiseert breed opgezette media evenementen en kan daarbij zelf optreden als inpirerend moderator en spreker, maar is geen event bureau.

LUIT Consultancy kan wel inspirerend schrijven over media ontwikkelingen in zowel breedte als diepte voor vakbladen, websites en weblogs, maar is geen tekst bureau.

LUIT Consultancy zorgt ervoor dat projecten binnen de gestelde doelen worden uitgevoerd, maar is geen project management bureau.

Maatwerk:
De consultancy activiteiten zijn vrijwel altijd maatwerk. Zowel korte termijn opdrachten als langere termijn interim opdrachten worden na een gedegen voorbereiding, met meetbare resultaten uitgevoerd.

De kern van de consultancy en interim taken liggen bij proces analyses, workflow optimalisering en operationeel organisatorische aanpassingen met betrekking tot niet volledig functionerende automatiserings doelstellingen.

De interim taken bewegen zich vrijwel altijd tussen de strategische doelstellingen en de operationele uitvoering. Doelstelling is altijd het verkleinen van de communicatieve ‘gaten’ tussen processen.

Vanaf 1 januari 2008 bedraagt het dagdeel tarief voor consultancy € 575,– ex. BTW. Er worden geen reistijden en reiskosten in rekening gebracht. Voor grotere interim opdrachten zijn prijsafspraken te maken, gekoppeld aan de duur van de opdracht.

Rate this post

Print Friendly