Hoofddorp, 15 mei 2014 – Het Lorentz Casimir Lyceum in Eindhoven heeft onlangs besloten de verwerking van haar inkomende facturen en declaraties geheel geautomatiseerd te laten verlopen voor een snelle, foutloze en volledig digitale verwerking. Het Lyceum maakt hiervoor gebruik van de oplossingen van DDi Document Software.

Via een koppeling met Exact online, het door het Lorentz Casimir Lyceum gebruikte financiële pakket, wordt iedere factuur op het juiste moment ter controle aangeboden bij de juiste budgethouder, tijdig betaald en automatisch digitaal gearchiveerd. Het kwijtraken en te lang blijven liggen van facturen, als logisch gevolg van de vele papieren facturen die verwerkt moeten worden, behoort hiermee tot de verleden tijd. De status van iedere factuur kan op ieder gewenst moment digitaal gecheckt worden en er wordt een gedetailleerde audit trail aangelegd. Vanuit het digitale archief zijn de facturen snel toegankelijk voor alle geautoriseerde medewerkers. Dit zal in de toekomst veel zoekwerk schelen.

Naast de automatische verwerking van de inkoopfacturen zal het Lorentz Casimir Lyceum ook haar declaraties gaan digitaliseren met de software van DDi. Hiermee wordt de efficiency van de verwerking van de vele declaraties verder verbeterd.

Rate this post

Print Friendly