Driebergen, 15 april 2014 – In 2013 hebben leveranciers van oplossingen en diensten op het gebied van elektronische factuurverwerking en Purchase2Pay een groei in aantal projecten met 18 procent en een groei in geldwaarde met 8,7 procent gerealiseerd. Dat is de conclusie van het jaarlijkse marktonderzoek van Strategy Partners aan de vooravond van het Factuurcongres dat dit jaar plaatsvindt op donderdag 17 april in de Amsterdam ArenA. De marktresearch- en strategieadviesorganisatie analyseerde hiervoor dertien pakketleveranciers en implementatiepartijen die actief zijn op de Nederlandse markt voor elektronische factuurverwerking en Purchase2Pay.

Strategy Partners voerde het onderzoek voor de zesde keer uit. “Opvallend is de sterke stijging projecten in het laagvolume segment als gevolg van enerzijds verzadiging in de markt voor grotere projecten en anderzijds verdere standaardisering van het gebruik en koppelingen. Daardoor wordt directe verwerking in ERP-systemen mogelijk”, concludeert Hans Kaashoek, managing partner van Strategy Partners.

De dertien bedrijven met primair directe pakketverkoop en implementatie hebben in totaal ongeveer 300 medewerkers voor ontwikkeling, verkoop en implementatie; de gemiddelde bedrijfsomvang van de locale applicatie leveranciers is 23 FTE.

De totaalomzet van die bedrijven in factuurverwerking gerelateerde software en services bedroeg in 2013 €44 miljoen (raming). Dat is een toename van 8,7 procent ten opzichte van de omzet van 2012.

Het totaal aantal nieuwe projecten van de dertien bedrijven bedroeg gedurende 2013 430 nieuwe projecten ofwel een groei van het klantenbestand met 18 procent in vergelijking tot het totaal van eind 2012.

Er is een lichte afname in de groei van het aantal projecten – 430 in 2013 ten opzichte van 470 in 2012 – maar een stijging in de ‘geldwaarde’ groei, onder andere door acquisities van Basware en de stijging van de omzet bij reeds bestaande klanten. Vier leveranciers – Basware, iCreative, Readsoft en Ricoh – hebben samen 50 procent van de omzet.

Hans Kaashoek: “Er kan een duidelijke verwisseling geconstateerd worden van grote en functierijke projecten naar kleinere (deel)projecten of SaaS-oplossingen.” Het aantal nieuwe installatie was het hoogst in de marksegmenten handel & transport, industriële productie en zakelijke dienstverlening; laag scoorden nuts & telecom en centrale overheid.

De top drie in 2013 wat betreft de absolute groei in marktsectoren werd gevormd door de marktsegmenten handel & transport, industriële productie en zakelijke dienstverlening. In de marktsectoren recreatie, industriële productie en proces & food industrie was de procentuele groei het hoogst.

“In het onderzoek wordt duidelijk dat er wel een verdere verlaging van het transactievolume per (nieuw) project is alhoewel er wel enkele firmabrede grote projecten waren”, aldus Hans Kaashoek. “Vijfenzestig procent van de projecten kwam op of onder het gemiddeld transactievolume uit. Ook duidelijk is de sterke stijging van volledig SaaS-gebaseerde projecten.”

Onderzochte oplossingen

De dertien geanalyseerde pakketleveranciers en implementatiepartijen zijn: 20/20 vision, Basware Nederland, BCT, Docspro, Easy Systems, ICreative, ISProjects, K+V, ProActive Software, ReadSoft, Ricoh, Scansys en Simac Document Solutions.

 

Rate this post

Print Friendly