Nijmegen, 17 februari 2014 – Aia Software heeft op vrijdag 14 februari 2014 opnieuw de jaarlijkse Aia Bachelor en Master Awards uitgereikt. Deze awards zijn voor de meest aansprekende bachelor- en masterscriptie op het gebied van de informatica en informatiekunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Jeroen Huinink, CTO van Aia Software: ”Naast deze jaarlijkse scriptieprijzen zijn we betrokken bij onderzoek en stimuleren we ruimte voor talenten, stages en afstudeeropdrachten. Bovendien is de RU is een uitstekende bron voor nieuwe inzichten en technieken. Het is al jaren een win-win-situatie.”

Braille in het wiskundeonderwijs

De Aia Master Award 2013 en de bijbehorende geldprijs van €4000 gaan dit jaar naar Marc Bitter voor zijn masterscriptie ‘Braille in Mathematics Education’. Het onderzoek van Marc richt zich op de manier waarop blinde leerlingen op de middelbare school in aanraking komen met wiskundige notaties en waarom dit vrijwel altijd problemen veroorzaakt. Hij heeft gekeken naar de gebruikelijke manieren om wiskundige notaties in braille weer te geven en op basis van een model voor de cognitieve complexiteit van formules vergeleek hij deze manieren.

Eén conclusie is dat wiskunde opgeschreven met een braillecode die een grammatica volgt veel makkelijker te lezen is voor een braillelezer dan een die werkt met pseudo-code (LaTeX is hiervan een voorbeeld). Marc’s scriptie eindigt met een set aanbevelingen voor wiskundeonderwijs op de middelbare school voor blinden.

Binnen de IT-wereld is een degelijke wiskunde-achtergrond natuurlijk erg belangrijk, maar ook in het dagelijks leven speelt wiskunde een belangrijke rol. De jury vindt het belangrijk dat, in een maatschappij waar informatie toch al vaak visueel wordt weergegeven, leerlingen met een zichtprobleem niet achtergesteld worden in de ontwikkeling van hun wiskundige vaardigheden. Zij is dan ook verheugd dat de resultaten van het onderzoek van Marc besproken gaan worden met de desbetreffende instanties.

Modelleren van flowsystemen in Uppaal

De Aia Bachelor Award 2013 en de bijbehorende geldprijs van €1000 gaan naar Wouter Geraedts voor zijn bachelorscriptie “Time-based Modeling and Verification of Flow Systems in Uppaal”. In zijn informaticascriptie heeft Wouter gekeken naar het modelleren van flow systemen met behulp van de modelchecker Uppaal. Hij heeft dit toegepast om een model van een pre-productie lithografiesysteem te maken, wat beslist geen triviale use-case is. Met deze input kon hij een nieuw en valide model van de machine maken, waaruit een optimale controller werd gegenereerd die net een tikje sneller was dan het origineel van de bestudeerde machine. Ook konden een aantal eigenschappen met het nieuwe model geverifieerd worden.

Met zijn scriptie heeft Wouter laten zien dat Uppaal nu goed ingezet kan worden voor het (time based) modelleren en analyseren van projecten op een industriële schaal, zoals bijvoorbeeld voor de logistiek op de werkvloer van halfgeleiderfabrieken.

Lezing van professor Sjaak Brinkkemper

Onder de titel ‘A new paradigm for software engineering research’ hield professor
 Sjaak Brinkkemper van de Universiteit Utrecht tijdens de uitreiking een lezing over de uitdagingen voor softwareontwikkelaars met betrekking tot het aanbieden van software in de ‘cloud’. Hij ging onder andere in op de vraag hoe de ontwikkelingsactiviteiten kunnen worden gecombineerd met de doorlopende uitvoering van hosting en updating van de online softwareproducten. Hij presenteerde daarbij de uitkomsten van recent onderzoek op het gebied van het software productmanagement, praktijkkennis en ecosystemen.

 

Rate this post

Print Friendly