’s-Hertogenbosch, 19 februari 2014 – Everest, de business engineering company voor financiële dienstverleners en de overheid, heeft Coen Dijkstra (45) aangesteld als commercieel directeur. In deze rol is Dijkstra verantwoordelijk voor de sales- en marketingorganisatie van Everest. Zijn eerste focus ligt bij de verdere uitbreiding en commercialisering van het dienstenportfolio.

Dijkstra heeft ruime verkoop- en managementervaring in de IT-branche. Bij Oracle was hij onder andere verantwoordelijk voor de sales in de publieke sector en in zijn periode als algemeen directeur van TopForce behoorden ook diverse ministeries en uitvoeringsorganisaties tot zijn klantenportfolio. Hij krijgt energie van het samen met klanten sparren over complexe problemen en het optimaliseren van processen met IT. Deze passies en ervaring sluiten goed aan op de business van Everest. Everest is gespecialiseerd in het automatiseren van kennisintensieve processen. Het combineren van IT- en marktkennis en een nauwe samenwerking met de klant is daarbij essentieel.

Coen Dijkstra: “De processen in het hart van de organisatie van onze klanten zijn vaak kennis- en arbeidsintensief. Er is geen standaardoplossing om deze te automatiseren. Aan de andere kant bestaat bij veel financiële dienstverleners en overheden wel de wens om wendbaarder te worden, zodat zij sneller kunnen inspelen op veranderingen in de markt. Het is onze uitdaging om best practices te vertalen naar basiscomponenten waarin de overeenkomstige kenmerken worden gevat en deze uit te breiden met klantspecifiek maatwerk waar dat nodig is. Zo plukken onze klanten de vruchten van standaarden en realiseren ze met behulp van innovatieve oplossingen tegelijkertijd onderscheidend vermogen voor hun klanten of burgers. Branchekennis, IT en nauw klantcontact zijn de ingrediënten die hiervoor nodig zijn en maken dit voor mij de ideale baan.”

“Wij zijn zeer verheugd dat Coen ons directieteam komt versterken”, aldus Kees Buijsman, algemeen directeur bij Everest. “Zijn klantgerichtheid, kennis van de markt en track record in de IT-branche maken hem een waardevolle aanvulling voor ons team.”

 

Rate this post

Print Friendly