Amsterdam, 13 februari 2014 – Konica Minolta Business Solutions Nederland zet de komende jaren sterk in op de reductie van haar CO2-uitstoot. Dit wordt gedaan door het verbruik van fossiele brandstoffen zo laag mogelijk te houden en CO2-uitstoot die nog niet gereduceerd kan worden te compenseren. Hierdoor is het bedrijf CO2-neutraal.

In 2050 wil Konica Minolta wereldwijd tachtig procent van haar CO2-uitstoot gereduceerd hebben ten opzichte van de uitstoot in 2007. Om dit mogelijk te maken ontwikkelt het bedrijf systemen met een zeer laag energieverbruik en wordt er geïnvesteerd in applicaties die een efficiëntere en zuinigere manier van printen ondersteunen. Daarnaast evalueert Konica Minolta het totale productieproces om na te gaan waar nog milieuvriendelijker geproduceerd kan worden. Zo wordt een deel van het afval van de systemen hergebruikt en bepaalde onderdelen van de nieuwe modellen zijn vervaardigd van bio-kunststof.

“Gedurende de dagelijkse werkzaamheden binnen onze organisatie zijn we ons zeer bewust van onze omgeving”, aldus Ruud van Soest, Marketing Manager bij Konica Minolta Business Solutions Nederland. “Zo zijn we recent verhuisd naar een nieuw duurzamer gebouw en bekijken we hoe we onze faciliteiten zo milieuvriendelijk mogelijk kunnen maken. Daarnaast compenseren we onze totale CO2-uitstoot door deel te nemen aan een Trees for All-project. In dit project staan natuurbescherming, commerciële bosbouw en bevolkingsparticipatie centraal. Op deze manier wordt de lokale bevolking in Bolivia ondersteund zodat ze meer inkomsten kunnen genereren van hun land.”

Rate this post

Print Friendly