Jetmail voldoet aan alle eisen die gesteld worden op het gebied van kwaliteitsmanagement (ISO 9001), milieumanagement (ISO 14001) en informatiebeveiliging (ISO 27001). ‘Onlangs zijn onze organisatie, procedures en bedrijfsprocessen weer grondig doorgelicht. Dat leverde zelfs geen enkel verbeterpunt op. Dan mag je spreken van cum laude geslaagd, toch?’, zegt directeur Tim Corsmit. ‘Belangrijker is natuurlijk dat wij onze klanten op alle fronten kwaliteit en veiligheid kunnen bieden, ook op het gebied van informatiebeveiliging. Wij hebben bewust gekozen voor ISO 27001 en niet voor ISO 27002.

Waarom? De ISO 27001 norm is dé internationale standaard voor informatiebeveiliging en hét bewijs dat een organisatie de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen heeft genomen om gevoelige informatie te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang en bewerking. Deze certificering is geen momentopname, maar geeft onze klanten de garantie voor het continu verbeteren van het informatiebeveiligings- en beheersysteem. ISO 27002 is een set aan maatregelen om informatiebeveiligingsrisico’s te beperken. Niet meer en niet minder. Bovendien wordt in Europese aanbestedingen en bij tenders van grote internationaal opererende ondernemingen en financiële instellingen steeds vaker gevraagd om ISO 27001 en niet om ISO 27002. Naast informatiebeveiliging zijn ook voor onze kwaliteitsmanagement- en milieumanagement systemen opnieuw ISO certificaten, geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie, afgegeven.

 

Rate this post

Print Friendly