’s-Hertogenbosch, 31 januari 2014 – Slechts één op de tien executives in de financiële sector vindt dat hun organisatie snel kan profiteren van nieuwe kansen of zich snel kan aanpassen aan onverwachte veranderingen. Dit in vergelijking met het gemiddelde van twee op de tien Europese leidinggevenden uit alle andere sectoren. De financiële sector heeft te maken met verschillende conflicterende eisen van consumenten, regelgevers en aandeelhouders, waardoor het aanpassen aan technologische veranderingen en de verandering van essentiële processen lastig is. Deze inzichten zijn het resultaat van een nieuw onderzoek genaamd The Challenge of Speed, uitgevoerd door de Economist Intelligence Unit en gesponsord door Ricoh. Deelnemers aan het onderzoek vertegenwoordigen de detailhandel, corporate banking, investment banking en verzekeringsmaatschappijen.

Het snel kunnen ontwikkelen van nieuwe producten en diensten wordt als zeer belangrijk ervaren. Acht van de tien respondenten in de financiële sector noemen dit als één van de gebieden die het snelst moeten veranderen. De belangrijkste zaken die door leidinggevenden in de financiële sector genoemd worden die de komende drie jaar snel moeten veranderen, zijn respectievelijk de invoering van nieuwe technologieën, het aantrekken en behouden van klanten en het verbeteren van de belangrijkste bedrijfsprocessen. Hoewel meer dan de helft (54 procent) stelt veel ideeën te hebben om toekomstige veranderingen aan te pakken, geven de respondenten toe dat ze de kans niet zien om hun ideeën goed uit te voeren. Dit percentage is hoger dan in iedere andere sector, waar het percentage 43 procent is.

De kloof tussen de wil om te veranderen en de daadwerkelijke verandering kan een consequentie zijn van de voorzichtigheid in de sector met betrekking tot het beheren van meerdere stakeholders en wet- en regelgeving. De grootste nadelen die ze noemden van te snelle procesveranderingen waren respectievelijk het verlies van klanten (38 procent), hogere kosten (36 procent) en het blootstellen van het bedrijf aan nieuwe, onbekende risico’s (35 procent).

Mark Boelhouwer, CEO Ricoh Nederland: “2014, 2015 en 2016 bieden conflicterende uitdagingen voor financiële dienstverleners in de race om verandering. Maar door de belangrijkste gebieden aan te pakken, kunnen nadelen snel worden omgezet in voordelen. Zo kunnen ze beter reageren op de wensen van de klant, effectiever werken en de risico’s beperken.”

“De financiële sector is de industrie die het dichtst bij digitale transformatie staat. Dit nieuwe onderzoek toont aan dat er uitgebreid gebruik wordt gemaakt van technologie om sneller te werken; meer dan in elke andere industrie. Maar financiële dienstverleners worden beperkt door systemen die niet op elkaar aangesloten zijn. Er bestaat een dringende behoefte binnen deze sector om technologieën te herzien en de belangrijkste informatie- en documentprocessen te vereenvoudigen.”

Executives uit de financiële dienstverlening zijn het erover eens: de grootste struikelblokken om veranderingen sneller door te voeren en flexibeler te worden, zijn procesgerelateerd. Het eerste obstakel is een bureaucratisch beslissingsproces, gevolgd door onvoldoende toegang tot informatie en de behoefte om technologieplatformen effectief te koppelen. Vervolgens bestaan er nog extra struikelblokken voor optimalisatie van belangrijke bedrijfsprocessen. Slechte sturing van change management wordt vermeld als de meest vervelend, gevolgd door het feit dat executives geen tijd hebben voor change management en tot slot verouderde technologieplatformen.

Boelhouwer zegt: “Het overwinnen van zoveel obstakels en je tegelijkertijd proberen te concentreren op klantenservice, het transformeren van interne processen en zorgen voor naleving van wet- en regelgeving is een enorme uitdaging. Het is geen wonder dat de financiële sector enigszins in paniek is. Ze kunnen het tij keren door de inzet van de juiste experts en door invoering van interne veranderingsprogramma’s. Zo worden succesvol nieuwe werkmethoden geïntroduceerd. Financiële dienstverleners kunnen ook meer klantgerichte diensten invoeren om de relatie met de klant te verbeteren. Nadat deze kritische processen zijn geoptimaliseerd, kunnen ze meer tijd en middelen investeren in hun kernactiviteiten en hun organisatie beter voorbereiden op de toekomst.”

 

 

Rate this post

Print Friendly