´Alles van waarde is weerloos´, dichtte Lucebert[1]. Dit geldt ook voor informatie-schatten, waarvan het belang te weinig wordt gewaardeerd. Morgen is de Europese Dag van de Gegevensbescherming – de dag om stil te staan bij de waarde en vergankelijkheid van informatie. ´Het koesteren en archiveren van waardevolle informatie is van groot belang voor de toekomst en dus ook voor de volgende generaties´, benadrukt ´s werelds grootste informatiebeheerder Iron Mountain.

Volgens IBM creëren we wereldwijd, dagelijks 2,5 triljoen (2,5 x 1.000.0003) bytes aan informatie. De hoeveelheid informatie en het gemak waarmee we die verspreiden, maken ons onverschillig.

Informatie die wordt beheerd en geanalyseerd, draagt bij aan het ontdekken van trends en waardevolle inzichten. ”Onze wijsheid en welvaart danken we aan miljoenen mensen die miljarden documenten eeuwenlang zorgvuldig hebben bewaard”, zegt Jeroen Strik van Iron Mountain. Voorbeelden van gevallen waarbij archieven een waardevolle bijdragen aan de vooruitgang hebben geleverd, zijn de bepaling van de samenstelling van de kern van de maan[2] aan de hand van 20 jaar seismische gegevens, en het beter begrijpen van de psychologie van seriemoordenaars[3] aan de hand van 30 jaar aan krantenarchieven. Ook in de gezondheidszorg hebben archieven een belangrijke rol gespeeld. Zo bleek oma´s advies juist en houdt een dagelijkse appeltje, of een andere vitamine C-dosis, de dokter buiten de deur en verkort dat de verkoudheid.[4]

Data-journalistiek

De medische en farmaceutische sector zijn voor de hand liggend, maar ook de (onderzoeks-) journalistiek boekt grote winsten dankzij de steeds ruimere beschikbaarheid van waardevolle gegevens, die dankzij informatietechnologie steeds beter te combineren en analyseren zijn. Informatie is de pijler onder een nieuwe tak van journalistiek, de ´datajournalistiek´[5] die de gelikte woordvoerder en halfware bedrijfsinformatie overstijgt.

Data-archivering

Archiefstukken worden in eerste plaats bewaard vanwege de (werk-) processen waaruit ze voortkomen, als bewijs en ter verantwoording. Daarnaast zijn ze informatief voor de bedrijfsvoering van bedrijven en organisatie waaruit ze voortkomen. Archieven kunnen ook cultuurhistorische waarde vertegenwoordigen. Om informatie daadwerkelijk te kunnen gebruiken, is het van belang dat die ook ontsloten is en beschikbaar wordt gesteld. Daarnaast is alleen doorzoekbare informatie van waarde, zodat die ook kan worden gevonden en geanalyseerd.

Volle aandacht

“In een tijd van data-overvloed herinnert Data Protection Day ons eraan dat archieven vol waardevolle informatie, ook in Iron Mountains wereldwijde faciliteiten, ten grondslag liggen aan ons welzijn en onze welvaart”, zegt Jeroen Strik van Iron Mountain. “We wijzen er graag nog eens op dat alles van waarde onze bescherming verdient.”

 

Rate this post

Print Friendly