Erasmus Academie wil met de opleidingen binnen het IDM werkveld ook de komende vijf jaar de bakens zetten en presenteert daarom met trots de mastercourse Digitale Organisatie die naadloos aansluit bij de huidige ontwikkelingen. Wij zijn ook trots te kunnen melden dat de directeur van KvK Rotterdam, dhr. Patrick Paijmans een gastcollege zal verzorgen over de implementatie van het Nieuwe Werken binnen de KvK Rotterdam.

Op 4 oktober a.s. gaat de mastercourse Digitale Organisatie van start. De mastercourse combineert actuele kennis van de digitale informatievoorziening met kennis en inzicht in bedrijfsmatige en bestuurlijke processen. Feit is dat het informatiemanagementveld sterk in beweging is en belangrijker nog, blijft. Bedrijven en organisaties hebben bijvoorbeeld te maken met veranderingen op het gebied van digitalisering van werkprocessen, plaatsonafhankelijk werken en het zorgdragen voor een veilige en toegankelijke document- en datastructuur. Voor iedereen die werkzaam is binnen het veld van informatie- en documentmanagement is daarom het formuleren van een gefundeerde toekomstvisie noodzakelijk.

Tijdens de mastercourse worden interactieve colleges gebaseerd op academische literatuur gekoppeld aan

praktijkcasussen. Erasmus Academie hanteert als onderwijsconcept ‘science and practice’. De meest actuele academische inzichten moeten de deelnemers aan het denken zetten. Daarnaast hechten wij ook sterk aan ‘practice’. De inhoud van de colleges moet zinvol te koppelen zijn aan de organisatie. De workshops tijdens de laatste twee dagen van de opleiding staan daarom in het teken van casussen. Gastsprekers die met ‘voeten in de modder staan’ fungeren als aanjagers van de workshops. Door de deelnemers ingebrachte casussen worden tijdens de workshop gekoppeld aan de inhoud van de workshop. De bijeengebrachte kennis van docenten en deelnemers wordt door deze opzet geoptimaliseerd en naar een hoger plan getild.

De opleiding gaat op vrijdag 4 oktober van start. De bijeenkomsten vinden iedere week op vrijdag plaats op de Erasmus Universiteit Rotterdam. De kosten voor deze opleiding bedragen € 4.250,-

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Erasmus Academie: www.erasmusacademie.nl/digitaleorganisatie.

 

Rate this post

Print Friendly