Breda, 13 augustus 2013 – Meer dan driekwart van de Nederlandse bedrijfsvestigingen maakt gebruik van Microsoft Exchange. Daarmee is het met voorsprong de meest gebruikte groupware/collaboration oplossing. Een andere oplossing van Microsoft neemt de tweede plaats in. SharePoint is namelijk in gebruik bij ruim een derde van deze bedrijfsvestigingen. Voor beide oplossingen is het gebruik ten opzichte van een jaar geleden gestegen met circa 2 procentpunt. Alle andere groupware/collaboration oplossingen komen voor bij minder dan 10 procent van de locaties. IBM is de koploper in de achtervolgende groep. Bij ongeveer 7 procent van de locaties wordt gebruik gemaakt van het Lotus platform. Novell Groupwise, ooit trotse marktleider op dit terrein, wordt ingezet bij circa 3 procent. Dit blijkt uit de circa 6.500 interviews die Computer Profile de afgelopen 12 maanden voerde met IT-beslissers van Nederlandse commerciële en publieke instellingen met 50 of meer medewerkers over het software gebruik.

 0531_Analysis_Groupware_Fig. 1 Meest gebruikte groupware

Exchange 2010 meest gebruikte versie

Momenteel zijn er vier verschillende versies van Exchange in gebruik. Exchange 2000 is zo goed als verdwenen bij de doelgroep. Minder dan een procent van de aangetroffen Exchange installaties betreft deze versie. Het afgelopen jaar lijkt wel een omslagpunt te zijn geweest in het gebruik van de verschillende Exchange versies. Exchange 2010 is momenteel de meest gebruikte oplossing. Circa 42 procent van de geïnventariseerde Exchange oplossingen betreft deze variant. In 2011 (Q2) bedroeg dat nog een kleine 7 procent van de Exchange installaties, in 2012 (Q2) was dat circa 27 procent van de installaties. Kortom, in een hoog tempo neemt het aandeel Exchange 2010 toe in de totale installed base. Voor Exchange 2007 is tot 2011 een toenemend aandeel te zien, de jaren daarna daalde het telkens licht tot de huidige 31 procent van alle Exchange installaties.

Exchange 2003 is de versie die nu in een snel tempo wordt vervangen. In mei 2010 vormde deze versie circa twee derde van de Exchange installaties. Vanaf dat moment is deze versie in hoog tempo vervangen door met name Exchange 2010. Momenteel vormt de variant uit 2003 nog een kleine 27 procent van het totale gebruik.

0531_Analysis_Groupware_Fig. 2 huidige Exchange versies in gebruik

SharePoint en de competitie

Waar in Exchange de nadruk meer ligt op mail en agendafuncties ligt in SharePoint de nadruk veel eerder op het samenwerken. Blijkbaar is de behoefte aan samenwerken het hoogst bij bedrijfsvestigingen van Multinationals & Fortune 500 bedrijven. Binnen dit segment geeft circa 59 procent van de locaties aan dat men SharePoint gebruikt, wat hetzelfde percentage is als een jaar geleden. In het segment National Enterprises laten de bedrijfsvestigingen een aardige stijging zien. Nu geeft 38 procent van de locaties aan dat er een SharePoint oplossing in gebruik is, een jaar geleden bedroeg dat circa 31 procent.

0531_Analysis_Groupware_Fig. 3 Oplossingen per branche

Het gebruik van IBM Lotus is binnen de weergegeven segmenten zo goed als gelijk gebleven, terwijl het gebruik van Groupwise verder blijft afkalven. Het belangrijkste gebruikerssegment voor deze toepassing betreft onderwijsinstellingen (onderdeel publieksegment). Maar ook dit segment wordt langzaamaan ingenomen door de concurrentie. Momenteel gebruikt nog een kleine 8 procent een Groupwise toepassing, waar dat vorig jaar nog net boven de 10 procent lag. GoogleApps is toegenomen van circa 1 naar een kleine 3 procent, Office 365 is aanwezig bij ongeveer anderhalf procent van de locaties.

 

Rate this post

Print Friendly