‘s-Hertogenbosch, 8 augustus 2013 – Een achtergrond in marketing en kennis van technologie zijn de twee belangrijkste kenmerken waar toekomstige succesvolle CIO’s in de publieke sector aan moeten voldoen. Kennis van kritische bedrijfsprocessen staat op een derde plek. Dit blijkt uit onderzoek onder Europese leidinggevenden in de publieke sector in opdracht van Ricoh. Leidinggevenden in deze sector zijn overigens overweldigend positief over hun CIO’s; 90 procent is van mening dat de CIO’s voldoende uitgerust zijn om de digitale transformatie van de openbare dienstverlening vorm te geven. De genoemde kenmerken ondersteunen de intentie van de publieke sector om efficiënter te werken en tegelijkertijd de digitale diensten voor burgers te verbeteren.

“De publieke sector geeft duidelijk aan dat het essentieel is voor CIO’s om de toekomstige communicatiebehoeften van de burgers te begrijpen”, stelt Mark Boelhouwer, CEO van Ricoh Nederland. “De doelstellingen zijn vastgesteld, waarbij de Europese Digitale Agenda zich richt op het vereenvoudigen van de communicatie tussen overheidsinstanties en burgers en bedrijven en het automatisch omzetten van Europese diensten in een elektronische administratie[1]. Het streven is onder meer om 50 procent van alle burgers in 2015[2] gebruik te laten maken van digitale overheidsdiensten.”

Ondanks het optimisme en de steun voor de hedendaagse CIO, toont het onderzoek aan dat meer dan tweederde (68 procent) van de Europese publieke sectororganisaties verre van klaar zijn voor een digitale transformatie. De CIO’s van de ondervraagde organisaties zijn gemotiveerd om veranderingen aan te brengen in de meest kritische organisatieonderdelen: financieel management, klantbetrokkenheid en data/business intelligence. Slechts negen procent van de CIO’s in de publieke sector is op dit moment echter in de positie om kritische bedrijfsprocessen daadwerkelijk te veranderen. Bovendien vindt slechts 29 procent van de ondervraagde leidinggevenden een verandering in management een essentieel CIO-kenmerk, wat een voorwaarde is om nieuwe manieren van werken[3] te introduceren en de publieke sector naar het digitale tijdperk te leiden.

“Het onderzoek laat onder andere zien dat CIO’s worstelen met het combineren van de vele aspecten die van hen gevraagd worden om de digitale transformatie van de publieke sector te leiden”, zegt Boelhouwer. “Terwijl vaak gefocust wordt op het combineren van de juiste technologieën met de behoeften van de burgers, worden de bedrijfsprocessen [4] die technologie met mensen verbindt vaak over het hoofd gezien. Dergelijke processen ondersteunen het dagelijkse werk van medewerkers in de publieke sector en worden gebruikt bij alle soorten interactie met burgers. Als deze processen volledig geoptimaliseerd worden en geïmplementeerd worden met een effectief wijzigingsbeheerprogramma, profiteren CIO’s en organisaties van een betere kennisdeling, soepelere processen en de mogelijkheid om processen te versnellen.”

Boelhouwer: “CIO’s staan niet alleen voor deze uitdaging. Zij hebben de steun van hun vakgenoten bij het leiden van deze veranderingen in de publieke sector en zij hebben de behoeften van de burgers al als prioriteit in hun agenda staan. De Europese Commissie heeft berekend dat elektronische aanbestedingen alleen al 100 miljard euro per jaar kunnen besparen en digitale overheidsdiensten de administratiekosten met 15 tot 20 procent kunnen drukken. Met effectieve optimalisatie van documentverwerking, in samenwerking met de juiste partner om mensen en technologie op elkaar te laten aansluiten, kan de sector veilig toegang krijgen tot informatie en efficiënter documenten verwerken.”

 

Rate this post

Print Friendly