KAPELLEN, 27 juni 2013 – De gemeente Kapellen, ongeveer 21.000 inwoners, is als eerste Vlaamse gemeente ingestapt in het IntelliStamp Center. Op deze manier vertaalt de gemeente haar visie naar groene technologie, kostenbesparing en een betere dienstverlening naar de burger. Gemeentes staan immers onder zware druk om te besparen, maar tegelijkertijd verwacht de burger wel een betere dienstverlening van zijn bestuur. Technologie is één van de manieren om dit te kunnen verwezenlijken.

Door gebruik te maken van de IntelliStamp technologie, hoeven de inwoners niet meer tijdens de openingsuren naar het loket te komen voor het afhalen van papieren documenten. Kapellenaren kunnen voortaan 24/7 via www.kapellen.be documenten die een stempel of handtekening van de gemeente nodig hebben, opvragen én afdrukken.

Dit heeft enorme kostenbesparingen en een aanzienlijke tijdswinst voor de betrokken ambtenaren tot gevolg. Remmicom zorgde voor de integratie in de eigen toepassingen en de IntelliStamp technologie wordt via het IntelliStamp Center ter beschikking gesteld. Het IntelliStamp Center is een onafhankelijk initiatief waarbij IntelliStamp als een “Software as a Service” wordt aangeboden aan alle IT partners van de lokale besturen, maar is ook toegankelijk voor andere toepassingen. Het digitaal tekenen, het archiveren en het verifiëren gebeuren in een beveiligde omgeving in de “cloud”. Hierdoor moet de gemeente zelf geen software installeren en kan de service verlopen via haar vaste leverancier.

De documenten waar Kapellen mee start, zijn de bij hen meest aangevraagde documenten. De inwoners van Kapellen kunnen vanaf vandaag attest van woonst, attest van leven, attest van nationaliteit, attest van gezinssamenstelling, uittreksel van de geboorteakte en uittreksel uit het strafregister volledig digitaal aanvragen en ontvangen. De bedoeling is om dit concept van het elektronisch loket verder uit te bouwen in de toekomst en op termijn nog meer documenten langs deze weg af te leveren.

Over IntelliStamp

IntelliStamp is een digitale stempel die documenten van een wettelijke digitale handtekening voorziet, waarbij het document zijn legale waarde behoudt bij het afdrukken. Op deze manier kunnen aktes, attesten, certificaten of andere documenten – die nu nog op papier worden afgeleverd omdat ze ondertekend dienen te worden – digitaal worden afgeleverd. De ontvanger van het digitale document kan het document toch nog op papier afdrukken en deze papieren versie behoudt alsnog zijn wettelijke waarde. Mogelijke fraude op het papieren document kan gemakkelijk opgespoord worden.

 

Rate this post

Print Friendly