Veldhoven, 25 juni 2013 – Infoland, ontwikkelaar en leverancier van software voor kwaliteitsmanagement en risicobeheersing, heeft een nieuwe module gelanceerd binnen de software suite iProva. De nieuwe module iCheck is ontwikkeld voor het online opstellen en uitzetten van vragenlijsten die voor diverse doeleinden te gebruiken zijn. De vragenlijsten kunnen o.a. worden ingezet om te voldoen aan de normen van accreditatietrajecten als

JCI, NIAZ/Qmentum en ISO 15189: trajecten die op dit moment zeer actueel zijn binnen zorginstellingen en medische laboratoria.

iCheck is bij uitstek geschikt voor het ontwerpen en afnemen van vragenlijsten voor interne audits, veiligheidsrondes, risico-inventarisaties en medewerkerstevredenheidsonderzoeken. De vragenlijsten kunnen echter ook worden ingezet als checklist voor bijvoorbeeld het onderhouden van apparatuur. Vragenlijsten hoeven slechts één keer te worden aangemaakt: de weergave van de vragenlijst wordt automatisch geoptimaliseerd voor het medium dat wordt gebruikt om de vragenlijst in te vullen (PC of tablet). Zo kan een medewerker een checklist invullen op zijn iPad tijdens het lopen van een veiligheidsronde. Ook kunnen er foto’s worden toegevoegd tijdens het invullen van de vragenlijst.

Ondersteuning bij accreditatietrajecten

In organisaties waar hoge eisen gesteld worden aan de borging van kwaliteit is het zaak om te zorgen dat medewerkers hun activiteiten op de juiste wijze en op de juiste momenten uitvoeren en het bewijs daarvan wordt vastgelegd. iCheck helpt dit soort processen te ondersteunen en de aantoonbaarheid hiervan te borgen. iCheck ondersteunt het inladen van vragen vanuit specifieke normen: de normtekst en de bijbehorend vragenset voor de JCI norm worden door Infoland standaard meegeleverd. Hierdoor kunnen klanten een snelle start maken.

Beheer en rapportage

Resultaten van de vragenlijsten zijn direct binnen de softwaremodule te bekijken, maar zijn ook te exporteren naar Excel voor verdere analyse en verwerking.

Volledige integratie met iProva

iCheck is naadloos te integreren met andere producten uit de iProva suite. Wanneer u een zelfevaluatie-vragenlijst heeft laten invullen ter voorbereiding op een audit, kunt u de resultaten hiervan als bewijsstuk toevoegen in het auditmanagementsysteem iAudit. iCheck ondersteunt u in de check fase van de PDCA-cyclus. De daaruit volgende acties kunt u opvolgen in het meldsysteem iTask. Als u periodiek een vragenlijst toepast voor het onderhoud van een apparaat, kunt u de output hiervan eenvoudig koppelen aan de registratie van dat apparaat in de add-on i+Data of aan het onderhoudsschema van het apparaat in de add-on i+Schedule. Hiermee toont u aan dat u structureel onderhoud uitvoert. Via de interface van iPortal kunt u uw vragenlijsten bovendien eenvoudig toegankelijk maken voor uw medewerkers of externen.

 

Rate this post

Print Friendly