Mogelijke fraude achteraf op het papieren document, zoals de recentelijke factuurvervalsingen, kan opgespoord worden door de IntelliStamp te controleren. Door gebruik te maken van IntelliStamp kunnen organisaties hun polissen, contracten of facturen digitaal afleveren en ondertekenen met IntelliStamp. Dit heeft enorme kostenbesparingen en tijdswinst tot gevolg. In België zijn er reeds enkele organisaties die gebruik maken van IntelliStamp om hun documenten te beveiligen en fraude te voorkomen.

“We herkennen deze situatie. De Nederlandse zorgverzekeraar IAK kreeg vroeger ook te maken met vervalsing van polissen. Door hun documenten te beveiligen met een IntelliStamp kan elk digitaal verstuurd of geprint document op een snelle manier gecontroleerd worden op fraude.” vertelt Joke Dehond, CEO van Inventive Designers, “Mensen hebben – onterecht – nog steeds veel vertrouwen in papier, maar papier kan zeer eenvoudig gefraudeerd worden. Zelfs een stempel van de firma, een handtekening van de zaakvoerder of het gebruik van briefhoofd biedt jammer genoeg geen garantie meer over de authenticiteit van het document dat je ontvangt. Fraudeurs worden steeds inventiever.”

Het nakijken van de ontvangen factuur kan zowel online als offline gebeuren. Online kan de referentiecode ingegeven worden op de website die in de IntelliStamp staat. Automatische verificatie van het document is ook mogelijk, waarbij je het document uploadt en deze automatisch vergeleken wordt met de oorspronkelijke versie. Elke poging tot fraude wordt hierbij rood opgelicht. Bij de offline verificatie kan de QR-code gescand worden en krijg je het oorspronkelijke document te zien.

 

Rate this post

Print Friendly