Hoofddorp, 6 juni 2013 – DDi Document Software uit Hoofddorp is op de Benelux markt al twee decennia toonaangevend binnen haar vakgebied document proces optimalisatie en data capture. Om haar klanten te voorzien van de beste diensten en adviezen volgen ze alle document ontwikkelingen op de voet en delen deze kennis en ervaring met een ieder die hierin geïnteresseerd is. Met als bron een onderzoek dat recent is uitgevoerd onder zowel Europese als Amerikaanse bedrijven informeert DDi u in samenvatting over de laatste stand van zaken op het gebied van document automatisering.

Aan het onderzoek is zowel meegewerkt door profit en non-profit organisaties in omvang variërend van 10 tot meer dan 5.000 medewerkers. Uit het rapport en overige informatie bronnen heeft DDi de belangrijkste ontwikkelingen kort op een rij gezet. Hoe verhouden kleinere en grote organisaties zich tot elkaar voor wat betreft document proces optimalisatie. Wat zijn nu precies hun drijfveren en wat levert het deze organisaties dan op. Welke type documenten lenen zich er goed voor om te digitaliseren. Wat zijn nieuwe functionele en technologische ontwikkelingen.

van Papier naar Digitaal in 2013

Het proces van digitalisering is onomkeerbaar. Digitaal krijgt de overhand, wat betekent dat bedrijven hun interne processen moeten laten aansluiten op een digitale document omgeving. Respondenten van het onderzoek beamen dit in grote getale. De resultaten vallen anno 2013 wat tegen. Een derde van de onderzochte bedrijven werken hoofdzakelijk nog met papier. Van de organisaties die hun papieren documenten wel scannen doet ruim de helft dit bij gelegenheid. Bijvoorbeeld bij uitvoerende kantoortaken, zoals “scan to mail”. Een derde van alle ondervraagde organisaties zet document scanning deels in om hun bedrijfsprocessen te automatiseren.

Het makkelijk terugvinden en delen van documenten en het verbeteren van interne bedrijfsprocessen zijn de meest voorkomende argumenten van bedrijven om hun documenten te digitaliseren. Grote organisaties hanteren t.o.v. kleinere organisaties nog dat een snellere communicatie met hun cliënten, medewerkers en andere belanghebbende een grote invloed heeft op hun behoefte aan digitaliseren. Terwijl kleinere organisaties aangeven dat het op afstand kunnen werken van hun medewerkers een extra reden/drijfveer is om te digitaliseren.

[btn link=”http://ddi.nl/media/121712/van_papier_naar_digitaal_-_anno_2013.pdf” color=”grey” size=”size-xxl”]Lees het onderzoek[/btn]

Rate this post

Print Friendly