De afgelopen weken komen steeds meer berichten in de buitenlandse pers over het mogelijk schenden van patenten door leveranciers van printoplossingen. Tijd om daar eens aandacht aan te besteden.

Het patent

Als iemand denkt een uitvinding te hebben gedaan of nieuw verwerkingsproces heeft ontwikkeld kan hij in ieder land patent aanvragen bij het patentbureau. Als het patent wordt toegekend krijgt deze persoon de exclusieve rechten tot gebruik van deze uitvinding. Indien andere bedrijven het patent willen gebruiken dient er een gebruiksrecht overeenkomst te worden gesloten met de patenthouder. Deze kan voorwaarden stellen voor het gebruik, waaronder een financiële vergoeding. Ook is het met een patent mogelijk om andere aanbieders van de markt te weren door geen licentie te geven. Indien het patent voor het algemeen belang wordt verklaard wordt de patenthouder verplicht om licenties tegen marktconforme voorwaarden te verstrekken.

Bedrijven zullen dus proberen om producten te ontwikkelen welke vrij zijn van patenten van anderen en proberen nieuwe zaken te patenteren. Een deel van de ontwikkelaars doet vooraf onderzoek naar mogelijke patentschending en andere nemen het risico. Er zijn veel patenten dus 100% zekerheid is bijna niet te verkrijgen.

Patent trollen

Als een patenthouder van mening is dat iemand zijn patent schendt dan moet de patenthouder naar het gerecht en kan vervolgens een schadevergoeding eisen. Deze schade, vermeende misgelopen omzet, kan flink oplopen. Hierdoor is een nieuwe markt ontstaan: De patentenopkoper. De patentopkoper koopt patenten van particulieren, bedrijven en uit (bijna) failliete inboedels. Vervolgens gaan deze met het patent in de hand op zoek naar schendingen en bij voorkeur op zoek naar de grote volumes. Het doel is geld verdienen en daarom worden deze bedrijven patenttrollen genoemd. Hebben ze een mogelijke case dan gaan ze het bewuste bedrijf aanschrijven dat er een patent wordt geschonden en er een licentievergoeding betaald dient te worden. Indien niet wordt betaald wordt gedreigd met gerechtelijke stappen. Afhankelijk van het patent wordt juist gericht op de grote organisaties of op de kleine organisaties. De laatste hebben geen middelen om dure rechtszaken uit te vechten en zullen sneller schikken.

Patenten is Intelligent Property business

De printindustrie behoort tot de technologiesector en er worden van oudsher veel uitvindingen gepatenteerd. Dus bedrijven als Xerox, Ricoh, Canon, Konica Minolta en Kodak beschikken over duizenden patenten in hun IP portfolio. Deze patenten vertegenwoordigen een grote waarde. Zo heeft Kodak, om uit haar Capter 11 (aankomend faillissement) te geraken, haar patentportfolio voor 525 miljoen dollar verkocht aan een consortium waarachter bedrijven als Apple, Google, Facebook, Samsung, Microsoft en Adobe zitten. Een van de belangrijkste redenen van Google om de Mobile divisie van Motorola te kopen waren de 17.000 patenten en daarmee de ontwikkeling en exploitatie van Android en Google smart phones veilig te stellen!

Het aantal patenten is niet bepalend voor de waarde, maar het patent zelf wel: Amazon heeft maar 448 patenten. Ze heeft echter het patent op ‘Kopen middels één klik’ op internet en heeft daarmee een uniek en waardevol patent in de e-commerce industrie in haar bezit.

Microsoft bezit patenten welke wordt gebruikt  in Android en Chrome. Telefoonmakers welke het ‘gratis’ Android gebruiken moeten daarom een licentievergoeding betalen aan Microsoft. Van de 1 miljard Android toestellen wordt over 50% een vergoeding betaald aan Microsoft. Slapend rijk door het succes van concurrent Google 🙂

Patenten in de printindustrie

Ricoh heeft ruim 14.000 patenten, Xerox  23.000 en Canon 45.000. Bij Xerox komen de meeste uitvindingen uit haar onderzoekscentrum Xerox PARC. Beroemde uitvindingen uit PARC zijn de muis, het grafische interface en het ethernet. Dit is niet het internet, want dat is ontwikkeld door het US ministerie van defensie in de vorm van ARPANET, maar de netwerkstandaard waarmee computers in een netwerk met elkaar communiceren.

Dat Xerox destijds een ‘beetje dom’ heeft gehandeld door geen patent aan te vragen blijkt wel uit het feit dat Steve Jobs tijdens een bezoek het grafische interface heeft gezien en deze heeft gebruikt bij het ontwikkeling van de beroemde MacIntosch. En daar overigens nog heel veel aan heeft toegevoegd, waaronder typografische fonts. Ook de muis en het ethernet zijn patentvrij. In deze tijd zou dat waarschijnlijk niet meer voorkomen. Apple vraagt voor iedere framboos bescherming aan.

Patent op inkt

In de printindustrie worden veel patenten gebruikt om te beschermen. Zo hebben bedrijven als HP en Lexmark veel patenten op de cartridges, toner en inkten. Ze gebruiken deze patenten om proberen te voorkomen dat andere bedrijven de marge-rijke toner of inkt kunnen namaken voor HP of Lexmark printers en kunnen importeren in de US.

Bedrijven mogen het wel doen, maar lopen het risico dat ze worden beschuldigd van patentinbreuk en een schadevergoeding moeten betalen. In de praktijk een soort kat en muis spel. (Lexmark beschuldigt 24 bedrijven op patentinbreuk)

Patent op Device Monitoring

Patenttroll Penovia heeft US patent 221 op ‘Office Machine Monitoring Device’ gekocht van Frank Groenteman en heeft nu o.a. Ricoh USA, Xerox, Samsung, Brother en OKI beschuldigd van patentinbreuk. Office Machine Monitoring is een essentieel onderdeel in Managed Print Services, het geeft informatie door over de meterstanden, tonerverbruik en storingen. Het patent beperkt zich tot ‘wireless’ doorgifte van deze informatie. Echter bij een wifi-gekoppelde printer of multifunctional in een MPS contract zou er sprake kunnen zijn van inbreuk.

Patent op Scan to email

Patenttrol MPHJ Technology Investment heeft US patent 7.986.426 ‘Scan to email in a network’. Dit patent is onderdeel van een set van 4 patenten en brengt de printindustrie in het Amerikaanse nieuws.

In dit geval wordt de beschuldiging van inbreuk niet naar de leveranciers gestuurd, maar naar de gebruikers, omdat de inbreuk ontstaat door de combinatie van een apparaat, bijvoorbeeld een multifunctional, met scan to email functionaliteit en het netwerk van de gebruiker. De troll stuurt via schimmige bedrijfjes duizenden facturen van 800 – 1.200 dollar per medewerker en dreigt met rechtszaken. Iets voor Tros Radar? Inmiddels heeft de industrie brieven over de te nemen stappen gemaakt welke onder klanten worden verspreid.

Sinds vorige week hebben de grotere leveranciers besloten om, namens hun klanten, actie te ondernemen en hebben het verzoek ingediend bij het US patentbureau USPTO om het patent ongeldig te laten verklaren omdat de uitvinding ten tijde van indiening niet uniek was.

HP heeft zich bij de tegen-coalitie gevoegd met bewijsvoering dat haar producten ScanJet 5 (1995) en LaserJet 3100 (1997) eerder op de markt waren dan de datum waarop ‘uitvinder’ Laurence Klein de patenten indiende. Verder is de User Manual volgens HP gepubliceerd in 2007 gepubliceerd een jaar voor patent d381 (Distributed Architecture and Process for Virtual Copying) met daarin uitgelegd hoe de scanner documenten kan scannen, opslaan en distribueren via fax en e-mail en dat de beroemde Digital Sender 9100c alle functies bood die in het LATERE patent worden beweerd nieuw te zijn.

Met het initiatief van de industrie is er grote kans dat USPTO besluit de patenten ongeldig te verklaren. Lukt dit niet dan zal mogelijk worden gepoogd ze in het algemeen belang te verklaren en zullen de licentiekosten aanzienlijk lager zijn. Daarnaast hebben veel kopende organisaties in hun overeenkomsten staan dat leveranciers verantwoordelijk als hun apparaten patentinbreuk plegen. Het blijft interessant om te volgen wat er gaat gebeuren en welke ‘overeenstemming’ wordt bereikt, want het doel van de trol is $$$ en niet het beschermen van innovatie.

Lange adem

Bedrijven die een met een patentschending naar de rechter gaan zullen een lange juridische strijd moeten voeren omdat de belangen voor de tegenpartij vaak groot zijn. Zo loopt er een ‘suit’ van Nuance tegen Lexmark en ABBYY over methodieken en systemen voor OCR, herkennen van documenten en documentbeheer. (U.S. Patent Nos. 5,131,053; 5,381,489; 5,436,983; 6,038,342; 5,261,009; 6,810,404; 6,820,094; en 6,742,161). In mei 2013 heeft de rechter besloten dat het onderzoek een volgende fase ingaat…

Stay tuned…

Auteur Johan Kosters is directeur van DOCplus, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van documentoplossingen en helpt organisaties bij het selecteren, inrichten en optimaliseren van documentprocessen en infrastructuren. Hij is initiatiefnemer van Docufacts en docent opleiding Enterprise Output Management Solutions (EOMS) van DISCERU.

 

Rate this post

Print Friendly