Driebergen, 24 mei 2013 – Om ook aan de toekomstige behoefte van kennisoverdracht te kunnen voldoen, is het EOMS (Enterprise Output Management Solutions) Collectief overgegaan in Disceru B.V., opleiders in informatie- en communicatielogistiek. Oprichters Hans Dickerscheid, Oscar Dubbeldam en Dick Kakebeeke willen de huidige EOMS-leergang verder onder de aandacht brengen en aanvullen. De belangrijkste doelstelling van Disceru is om kennis op het gebied van communicatie- en informatielogistiek te delen. Niet alleen via opleidingen zoals de EOMS-leergang, maar bijvoorbeeld ook met masterclasses en presentaties.

Oscar Dubbeldam: “Voor veel organisaties is de communicatie met klanten, afnemers en toeleveranciers aan het veranderen. Daar waar voorheen de traditionele postkamer en de reproafdeling de inkomende en uitgaande fysieke post behandelden, is er nu een verscheidenheid aan mediakanalen met elk hun karakteristieken. Disceru richt zich met zijn opleidingen op dat sterk veranderende speelveld waarin interne afstemming cruciaal is om niet de concurrentieslag te verliezen.”

Onder informatie- en communicatielogistiek wordt door Disceru verstaan: de activiteiten om de juiste informatie en communicatie op het juiste tijdstip aan te leveren en te verwerken ter ondersteuning van het bedrijfs- en klantcommunicatieproces.

De EOMS-leergang heeft als doel het kunnen opstellen van een document/communicatiestrategie. “Daarmee bedoelen we een strategie die de bedrijfsdoelstellingen vertaalt naar een meerjarenplan waarin wordt opgenomen wat de gewenste ontwikkelingen, mogelijke oplossingen en de aanpak voor de door de organisatie geproduceerde ‘documenten’ zijn”, aldus Dubbeldam. “Uiteraard is een document allang niet meer alleen het traditionele papieren document. De documentstrategie wordt steeds meer gepositioneerd in de context van de strategie op het terrein van klantcontactmomenten en de daarmee samenhangende informatie- en communicatiestrategie.”

De afgelopen twee jaar heeft het EOMS Collectief al meer dan 100 deelnemers opgeleid tot Enterprise Output Management-specialist. Dubbeldam: “Wat begon als een idee om het vakgebied van outputmanagement meer onder de aandacht te brengen, is uitgegroeid tot een zeer gewaardeerde opleiding. We merken dat er veel behoefte is aan kennis en ervaringen rondom het inrichten van een outputmanagement-architectuur – zeker gezien de veranderingen op het gebied van (klant)communicatie, wet- en regelgeving en techniek.” Verscheidende organisaties hebben in de afgelopen twee jaar op deze manier een strategie opgesteld en zijn nu bezig met de uitwerking ervan. Voorbeelden daarvan zijn SNS Reaal, Achmea, Belastingdienst, Generali, Menzis, Rotaform, Canon en Ricoh.

Disceru B.V. zal in de toekomst naast de EOMS-leergang ook andere leergangen en opleidingen gaan verzorgen. Zo zijn er ideeën voor een vergelijkbare leergang voor inputmanagement en documentmanagement. Inspelend op nieuwe ontwikkelingen zal ook onlinecommunicatiemanagement als onderwerp worden opgenomen. Daarnaast zijn er met betrekking tot inputmanagement vele ontwikkelingen die een hernieuwde strategie voor de verwerking van inkomende documenten vereisen. De digitale postkamer is niet alleen voor de digitalisering van de inkomende fysieke poststromen, maar moet zich ook gaan richten op verdere toegevoegde waarde in de digitalisering en de andere mediakanalen voor inputverwerking. Op het gebied van documentmanagement is er een grote behoefte aan kennis rondom compliance, het digitale kluisje, wet- en regelgeving en de ontsluiting met internet.

Disceru zal zich naast de opleidingen ook richten op andere vormen van kennisdelen, zoals via presentaties op evenementen, congressen en in-house-bijeenkomsten. Verder is er het idee om korte masterclasses te gaan organiseren over specifieke onderwerpen.

 

Rate this post

Print Friendly