In het kader van modern werkgeverschap heeft FrieslandCampina gekozen voor FiNBOX. De zuivelonderneming wil op het gebied van duurzaamheid een toonaangevende werkgever zijn. Daarom heeft FrieslandCampina gekozen voor de digitale salarisstrook en jaaropgave. De invoering per februari j.l. betekent niet alleen een vermindering van de papierstapel maar het levert de organisatie ook een kostenbesparing op.

Digitalisering van de salarisstrook

Belangrijke voorwaarden bij de ontwikkeling van de digitale salarisstrook voor FrieslandCampina is de kwaliteit van de salarisstrook en de beveiliging van de gegevens van de medewerker, aldus Marian Diepman, Manager HR Application Management. “Om aan deze voorwaarden te voldoen is er voor gekozen om gebruik te maken van een al bestaand product: FiNBOX. Met FiNBOX heb je jouw financiële administratie op één centrale, veilige en vertrouwde omgeving: Internet Bankieren. In de FiNBOX, de ‘financiële brievenbus’, kun je digitaal rekeningen en andere financiële post, bijvoorbeeld de salarisstrook, ontvangen en bewaren.”

“Een andere belangrijke overweging was dat bijna iedere medewerker, op kantoor, in de fabriek, internetbankieren gebruikt. Met de loonstrook en jaaropgave in FiNBOX wordt deze ook altijd en overal voor een medewerker raadpleegbaar. Ook voor expats, thuiswerkers en ex-collega’s. Dit laatste scheelt ook veel kopie-aanvragen.”

Wat zijn de voordelen voor het personeel?

“De invoering van de digitale salarisstrook levert de medewerker een aantal voordelen op: altijd toegang tot de salarisstrook, mogelijkheid tot opslaan op eigen computer, snelheid, controle, gemak en je draagt bij aan een beter milieu. De digitale salarisstrook bevat dezelfde informatie als de papieren salarisstrook. De salarisstrook en jaaropgave zijn tot zeven jaar na ontvangst direct te raadplegen. Daarbij is salarisstrook in dezelfde omgeving zichtbaar als de bijschrijving van het loon. Eigenlijk wel zo logisch.”

De realisatie

“We hebben het digitale loonstrooktraject vorig jaar zomer ingezet. Dit betekent commitment van het management, uitwerking en voorbereiding van de implementatie met Bluem en de afstemming met onze centrale ondernemingsraad (COR). Vervolgens hebben we onze medewerkers netjes ingelicht over de keuze voor de digitale salarisstrook en wat de voordelen zijn. Bij de overgang hebben medewerkers twee maanden zowel een papieren als een digitale salarisstrook ontvangen. Ruim 85% van de medewerkers heeft gekozen voor de digitale salarisstrook. Een mooi resultaat.”

 

Rate this post

Print Friendly