Decos en de gemeenten Weert, Leudal en Nederweert hebben elkaar onlangs de hand geschud. Op een feestelijke manier is een samenwerking geformaliseerd om de dienstverlening naar de burger te verbeteren. Decos zal de drie gemeenten ondersteunen om digitaal en zaakgericht te werken. De gemeenten nemen het KlantContactSysteem en het Zaaksysteem van Decos verder in gebruik. Verder gaan ze aan de slag met Zaaktypen.nl; de nieuwste dimensie om zaakgericht te werken. Gemeenten Weert, Leudal en Nederweert gaan als eerste gemeenten in Nederland gebruik maken van deze 2.0 manier van zaakgericht werken.

Zaaktypen.nl is de nieuwe cloudoplossing van Decos, waarmee het mogelijk is om zelf zeer eenvoudig en snel zaaktypen te beheren en delen. Het zaaktype creëert automatisch alle registratie- en behandelschermen van het zaaksysteem, zonder tussenkomst van een functioneel beheerder. Het Decos Zaaksysteem van de gemeenten Weert, Leudal en Nederweert wordt in geleidelijke fasen gekoppeld met de front- en backoffice.

De oplossing van Decos sluit naadloos aan op het gemeenschappelijke doel van de gemeenten, waardoor deze samenwerking uiteindelijk is ontstaan. Zij willen een uniforme wijze realiseren voor de digitalisering van informatiestromen. Door deze digitalisering worden processen geoptimaliseerd en gaan deze efficiënter verlopen. Belangrijke doelstellingen zijn o.a. efficiency op beheer en kostenbesparing. Decos draagt graag bij aan het realiseren van deze doelen en kijkt uit naar een succesvolle en mooie samenwerking!

 

Rate this post

Print Friendly