Het actieve MVO beleid van Pondres heeft voor de Tilburgse profvoetbalclub Willem II model gestaan voor het ontwerpen en implementeren van het convenant Maatschappelijk Betrokken Voetbal. Het convenant heeft als doel dat de club – en de spelers in het bijzonder – zich bewust zijn van hun maatschappelijke voorbeeldfunctie. Alle spelers tekenen vanaf nu, naast een profcontract, het MBV-convenant.

Per speler wordt onder andere geregistreerd welke maatschappelijke bijdrage er wordt geleverd. Dit kan variëren van deelnemen aan supportersactiviteiten, het bezoeken van kinderen in het ziekenhuis tot en met invulling geven aan initiatieven zoals Scoren voor Gezondheid, Playing for Succes en andere initiatieven op het gebied van Participatie, Gezondheid en Respect.

Algemeen directeur Marco Faber is blij met de samenwerking. ‘Pondres heeft ons er enorm bij geholpen. Niet alleen met het delen van hun MVO kennis en ervaring. Ook heeft Pondres een zeer actieve en betrokken rol gespeeld, waardoor we met elkaar dit MBV-convenant hebben kunnen realiseren. Wij verwachten er veel van. Niet alleen binnen Willem II, we hopen dat het ook daarbuiten binnen het verenigingsleven wordt opgepakt’.

Rate this post

Print Friendly