HOOFDDORP, 1 mei 2013 – Samen met SAP-specialist Aepex is DDi Document Software, specialist in het proces ‘Van Papier naar Digitaal’, succesvol met implementaties van documentdigitalisering. De partners zijn er in geslaagd om een grote woningcorporatie toe te voegen aan de uitgebreide klantenlijst. Met de integratie van de toch wel complexe ERP-omgeving van SAP met de geavanceerde DDi Document Software voor documentdigitalisering en elektronische factuurverwerking, alsook met de andere mid- en backoffice systemen maakten al meerdere organisaties en corporaties een grote stap in het proces ‘Van Papier naar Digitaal’.

Het is niet de eerste keer dat Aepex en DDi Document Software samen optrekken in dergelijke projecten. De expertise bij beide partijen heeft er al meerdere keren toe geleid dat document intensieve organisaties, die ook gebruik maken van SAP als hun centrale ERP-systeem, hebben toegehapt om de slag te maken van papier naar digitaal.

Marco Stuffers, senior verkoop consultant bij DDi Document Software: ‘Binnen de markt van woningcorporaties wordt forse druk uitgeoefend om besparingen te realiseren in de niet-kernactiviteiten. Digitalisering van documentprocessen die tot nu toe verliepen langs de ‘papieren paden’ ligt dan heel erg voor de hand. Werken met of vanaf papier is lastig, arbeidsintensief en werkt fouten in de hand, De integratie met complexe ERP-omgevingen en backoffice systemen maakt digitalisering van die processen tot een uitdaging, maar samen met onze partner Aepex zijn we daarin heel succesvol. Ook onlangs hebben we weer een overeenkomst getekend met een grote woningcorporatie. Daar wordt door de integratie van hun SAP-omgeving met onze intelligente factuurherkennings- en digitale archiveringssoftware een forse stap gemaakt naar totale digitalisering van het factuurproces.

Het feit dat inkomende facturen niet meer op papier door de organisatie gaan en handmatig ingevoerd worden, maar direct gedigitaliseerd, herkend en naar SAP worden geëxporteerd levert grote winst. De factuurgegevens worden gekoppeld aan de bijbehorende gegevens uit SAP en komen automatisch op de juiste plaats. Bovendien wordt tegelijkertijd het gedigitaliseerde document geregistreerd en in een digitaal archief opgeslagen om eventueel later te kunnen opvragen. Daarmee voldoet dit systeem ook aan allerlei eisen voor compliancy doeleinden. Dit maakt het hele factuurverwerkingsproces een stuk efficiënter, helemaal geborgd en scheelt de woningcorporatie veel tijd en geld.’

 

Rate this post

Print Friendly