Rijswijk, 26 april 2013 – Op dinsdag 23 april 2013 heeft 20/20 vision Europe samen met Timesoft de jaarlijkse lunchsessie georganiseerd met als thema ‘Digitale factuurverwerking voor advocatuur & notariaat.’

De hoofdspreker was Lennard Nieuwenhuijse, Manager Centrale administratie van advocaten- en notariskantoor AKD. Lennard heeft de businesscase van AKD voor het project en de ervaringen, één jaar ná “go live” gepresenteerd.

‘Het digitaal verwerken van inkoopfacturen leidt tot het efficiënter en effectiever werken van de administratieve organisatie’, zegt Lennard Nieuwenhuijse. AKD maakt gebruik van de software oplossing voor digitale factuurverwerking van 20/20 vision, gekoppeld aan de financieel-management software Aderant, geleverd door Timesoft.

Digitale factuurverwerking

Het centrale onderwerp van deze sesie ‘Is digitale factuurverwerking relevant voor mijn kantoor?’ is zeer actueel en deelnemers waren vooral beniewd naar de efficiëncy-voordelen die collega-kantoor AKD heeft bereikt. Tijdens de sessie kregen de deelnemers niet alleen een antwoord op deze vraag, maar ze kregen ook een duidelijk beeld van het verloop van het traject bij AKD en de adoptie van de nieuwe werkwijze door de budgethouders. Van het samenstellen van de projectgroep tot de implementatie van 20/20 vision.

Deelnemers zijn geattendeerd op de aandachtspunten van een dergelijk project en hoe om te gaan met verschillende soorten (interne) weerstanden. ‘Het was erg goed om te horen hoe AKD om is gegaan met weerstanden. De verkregen informatie helpt om kritisch te kijken naar onze eigen situatie’, zegt een deelnemer na afloop van de sessie.

Lunchsessies

Elk jaar organiseert 20/20 vision Europe zelfstandig of in samenwerking met partners verschillende branche gerichte sessies. Als leverancier van software oplossingen voor het digitaliseren van het proces van budgettering tot betaling heeft 20/20 vision vele jaren ervaring met het implementeren van software oplossing voor het optimaliseren van de financiële administratie. De ervaringen van klanten met een complexe businesscase en implementatietraject leent zich uitstekend voor een laagdrempelige lunchsessie met maximaal 10 tot 12 deelnemers.

Organisaties met vergelijkbare processen, aandachtspunten en (interne) bedenkingen krijgen de gelegenheid om te leren van de opgedane ervaringen van de klanten van 20/20 vision. Via vragen en een levendige discussie komen verschillende onderwerpen ter sprake. Deelnemers hebben aan het einde van de sessie een duidelijk beeld van de stappen die genomen moeten worden voor, tijdens en na de implementatie van een geautomatiseerde workflow voor de digitalisering van inkoopfacturen.

Rate this post

Print Friendly