Decentralisatie van overheidstaken, de impact van bezuinigingen, een vergrijzend ambtenarenbestand en een groeiende informatiebehoefte bij burgers; lokale overheden hebben momenteel met veel uitdagingen te maken. Volgens BCT, leverancier op het gebied van Enterprise Information Management, wordt de afhankelijkheid van digitale en complexe informatiestromen steeds groter. Slim informatiemanagement speelt daardoor een cruciale rol bij een goede omgang met deze uitdagingen. BCT presenteert tijdens Overheid & ICT verschillende toepassingen van slim informatiemanagement voor overheden.

BCT 30 jaar kennispartner gemeentelijke overheid

“BCT is al bijna 30 jaar een kennispartner voor ruim 170 gemeenten, dus blijven we alert om de ontwikkelingen scherp in de gaten te houden”, zegt Bart Suers, Marketeer Local Government bij BCT. “Op dit moment merken we dat bij veel gemeenten thema’s als werken aan geïntegreerde, klantgerichte dienstverlening, optimalisatie van interne processen, ketenintegratie met medeoverheden en samenwerking met andere publieke en private partijen hoog op de agenda staan.”

Bij elk van die thema’s speelt informatiemanagement volgens BCT een belangrijke rol. Suers: “Bij ketenintegratie is het bijvoorbeeld van belang dat de gemeente de juiste informatie uitwisselt met bijvoorbeeld de regionale sociale dienst, veiligheidsregio of politie om burgers en bedrijven tijdig te kunnen voorzien van de juiste producten en diensten.” Bij het optimaliseren van interne processen is het cruciaal dat informatie op het juiste moment gefaciliteerd wordt. “Dit kan variëren van een overzicht van lopende zaken voor een beleidsmedewerker, tot de voorbereiding van bestuurlijke besluitvorming door het College van B&W of de gemeenteraad”, zegt Suers.

BCT op Overheid & ICT

Tijdens Overheid & ICT presenteert BCT concrete voorbeelden van gemeenten die slim informatiemanagement in de praktijk toepassen. Zo laat de gemeente Horst aan de Maas samen met BCT zien dat optimalisatie van interne processen leidt tot minder regels, kortere lijnen en directere dienstverlening naar burgers. Deze presentatie is dagelijks van 13:30 tot 14:00 uur in Theater Rood. Daarnaast laat de gemeente Best in het theater op het Gemeenteplein zien hoe samenwerking met BCT leidt tot innovatieve oplossingen. Op stand D070 voorziet het beursteam van BCT bezoekers van aanvullende informatie. De Overheid & ICT beurs is van 23 t/m 25 april in Jaarbeurs Utrecht.

 [btn link=”http://www.bct.nl/nl/actueel/evenementen/details/3-overheid-ict-2013″ color=”grey” size=”size-xxl”]Meer informatie[/btn]

Rate this post

Print Friendly