Zwolle, 16 april 2013 –Isala wil een meelevend ziekenhuis zijn waar de zorg meetbaar beter is. Om deze reden is zij een strategische samenwerking aangegaan met Infoland, softwareleverancier en kennispartner op het gebied van kwaliteitsmanagement en risicobeheersing in de zorgsector. Infoland gaat met haar software een belangrijke bijdrage leveren aan de ambitie van de Isala klinieken om haar zorgverlening continu te verbeteren. Met de ingebruikname van het gehele software-aanbod van Infoland zijn de Isala klinieken het eerste ziekenhuis dat haar gehele verbetercyclus op professionele wijze gaat ondersteunen.

De samenwerking is gebaseerd op het wederzijdse vertrouwen dat in de loop der jaren tussen beide partijen is opgebouwd. De Isala klinieken krijgen door het samenwerkingsverband de kans de gehele iProva suite van Infoland te implementeren en daarmee twee belangrijke verbetercycli te ondersteunen. De eerste cyclus is gericht op algehele zorgverbetering voor patiënten en richt zich op de JCI accreditatie, die de Isala klinieken in 2015 hopen te behalen. De tweede verbetercyclus geldt specifiek voor het Klinisch Chemisch Laboratorium en is gericht op continue procesverbetering, gebaseerd op nieuwe ISO15189 normering.

De module iCompliance uit de iProva suite wordt ingezet om te laten zien of de organisatie aan de norm voldoet. Deze module wordt geïntegreerd met het al aanwezige documentbeheersysteem iDocument. De modules iAudit en iCheck en de add-ons i+Data en i+Schedule worden ingezet ter ondersteuning van onder andere audits.

Omdat de zorg nog steeds volop in ontwikkeling is en er continu nieuwe werkwijzen en apparatuur worden geïntroduceerd, neemt Isala voor het onder controle houden van risico’s de modules iRisk en de add-on i+PRA in gebruik. Met deze software kan een betrouwbaar risicoprofiel worden opgeleverd, kunnen mogelijke risico’s proactief worden ingeschat en kunnen maatregelen worden genomen om risico’s te beheersen.

Op een later moment in het traject wordt ook de module iTask breder in gebruik genomen. Op dit moment wordt iTask vooral ingezet voor het melden, analyseren en verbeteren naar aanleiding van incidenten. Later zullen ook andere verbeterinitiatieven worden gevolgd m.b.v. deze module. Te denken valt aan verbeteringen n.a.v. audits, spiegelgesprekken, etc. Tenslotte meten, borgen en verhogen de Isala klinieken met iQualify het kennisniveau van de medewerkers op eenvoudige wijze.

Infoland zal met haar ondersteuning voorzien in een nadrukkelijke behoefte van de Isala klinieken om verbetercyclus in instrumentele zin beter te ondersteunen. Dit bespaart de kwaliteitsafdeling veel tijd. Door die tijdswinst kan de nog meer aandacht verlegd worden naar directe ondersteuning in het zorgproces.

André Klappe, Manager Kwaliteit en Veiligheid van Isala klinieken: “Het verbeteren van kwaliteit en veiligheid in de zorg is een continu proces, waar veel bij komt kijken. Ik ben zeer verheugd dat Infoland ons hierbij ondersteunt, want met onze gezamenlijke expertise kunnen we veel bereiken.”

Infoland zal Isala tijdens het traject volledig ondersteunen met haar producten, diensten en oplossingen en zal tevens als kennispartner optreden door advies te geven en kennis te delen. Samen met Infoland borgt Isala zo het aantoonbaar aanbieden van goede en veilige zorg.

 

Isala zal op haar beurt intensief met Infoland samenwerken en fungeren als referentieziekenhuis voor andere ziekenhuizen en zorginstellingen, die antwoorden zoeken op soortgelijke vragen of dezelfde doelen nastreven.

 

Rate this post

Print Friendly