Driebergen, 26 maart 2013 – De Nederlandse markt voor document- & contentmanagement en informatielogistiek groeide in 2012 met 4%. Dat blijkt uit de halfjaarlijkse businessbarometer van Strategy Partners Nederland. Een meerderheid van de bedrijven rapporteerde in de tweede helft van 2012 meer omzet en meer marge dan in dezelfde periode in 2011. De belangrijkste groeimarkten bleken document- en informatiecapture en invoice processing en purchase to pay.

Vanaf 2009 peilt Strategy Partners ieder halfjaar de actuele businessresultaten en -verwachtingen in de diverse marktsegmenten van de Nederlandse document- & contentmanagement en informatielogistieke markt.

“Hoewel de groei in zijn totaliteit iets is afgenomen ten opzichte van 2011, zijn de resultaten van dit onderzoek duidelijk beter dan in de generieke IT-markt”, concludeert Hans Kaashoek, managing partner van Strategy Partners Nederland.

Groei

In de tweede helft van 2012 realiseerde 59% van de bedrijven een absolute omzetgroei ten opzichte van dezelfde periode in 2011. 27% rapporteerde een stabiel resultaat of een lichte omzetdaling en 14% meldde een omzetdaling van meer dan 10%. In het totale jaar 2012 realiseerde 65% van de bedrijven een positieve groei ten opzichte van 2011, waarvan 24% van de organisaties meer dan 10%. Wat de marge in de tweede helft van 2012 betreft kon 67% van de bedrijven een procentuele groei rapporteren.

Hans Kaashoek: “Deze positieve margecijfers zijn het gevolg van kostenbesparende maatregelen. 14% van de bedrijven meldde echter een margeafname van 10% of meer. Dit is te wijten aan het niet realiseren van de verwachte eindejaarsomzet bij 34% van de bedrijven.

Verwachtingen

Strategy Partners vroeg de deelnemende bedrijven ook naar hun verwachte omzetgroei voor de eerste helft van 2013 en het totale jaar. 82% verwacht in de eerste helft van 2013 een positieve omzetgroei te realiseren ten opzichte van dezelfde periode in 2012. 33% verwacht een groei van meer dan 10%. Reden hiervoor is onder andere een aanzienlijke overloop van orders die zijn doorgeschoven van eind 2012 naar begin 2013. De omzetgroeiverwachtingen voor het gehele jaar 2013 zijn erg positief. Vrijwel alle ondernemingen verwachten een zeer sterke tweede helft van het jaar, waardoor 49% van de bedrijven voor het hele jaar een omzetgroei van meer dan 10% denkt te realiseren. 39% houdt het op een bescheiden groei van 0-10%. Wat marge betreft verwacht 85% van de bedrijven een beter resultaat dan in 2012 te kunnen rapporteren.

Resultaten per sector

In 2012 bleken de verschillen tussen de diverse marktsectoren minder groot dan in 2011. Bovengemiddeld goed scoorden: leveranciers van software en diensten voor document- en informatiecapture, internationale ECM-/EIM-softwareleveranciers en software- en projectleveranciers van invoice processing en purchase to pay. Sectoren die een lagere score dan het gemiddelde haalden, zijn: ECM-divisies van de grote systeemintegrators en document management outsourcing-dienstverleners.

Het onderzoek

Het onderzoek van Strategy Partners is gebaseerd op actuele informatie van de in de diverse marktsegmenten actieve bedrijven. In totaal namen 49 van deze organisaties met een minimale omzet in Nederland van 1 miljoen euro deel. Gevraagd werd naar de procentueel betere of slechtere werkelijke prestatie van de onderneming of de businessunit over de afgelopen periode. Dit werd aangevuld met de verwachte betere of slechtere prestatie voor het komende halfjaar, het gehele huidige jaar en het gehele daarop volgende jaar. Dat geldt voor zowel de omzet als de marge.

 

Rate this post

Print Friendly