BCT, leverancier op het gebied van Enterprise Information Management, presenteerde gisteren zijn toekomstvisie op het BCT Future Event. Nu steeds meer organisaties hun interne informatiestromen op orde hebben, zijn ze volgens BCT toe aan Enterprise Information Management: het effectief inzetten van deze informatie om meerwaarde te leveren aan hun klanten en partners.

“We zien dat het ambitieniveau van onze klanten stijgt”, zegt Dimitri Palmen, commercieel directeur van BCT. “Waar ze vroeger bij ons kwamen voor een documentmanagementsysteem om hun interne bedrijfsvoering te ondersteunen, vragen ze ons nu hoe ze met de informatie waarover ze beschikken nog meer van toegevoegde waarde kunnen zijn voor hun klanten en partners. Het bewustzijn dat ze hun kennis actief moeten uitdragen groeit bij deze organisaties.”

Kennisgedreven organisaties
kunnen en willen nog veel meer naar
buiten treden met hun informatie

Palmen geeft een voorbeeld: “Het is niet langer voldoende om informatie via uitvoerige procedures of via een baliemedewerker te verstrekken. Burgers en klanten willen zelf informatie op kunnen zoeken, statussen van aanvragen in kunnen zien en weten hoe ze invloed kunnen uitoefenen om bijvoorbeeld procedures te versnellen. Dat vraagt om informatiemanagement dat naar buiten gericht is.”

Productie en distributie van informatie

BCT speelt hier op in door informatie te benaderen als een product. Palmen licht toe: “We kunnen voor klanten in kaart brengen wat de knelpunten zijn in het beheer van informatie. Met andere woorden: waar de productie spaak loopt. Daarnaast adviseren we over manieren om informatie meer op te laten leveren. Bijvoorbeeld door deze te delen op een manier die aansluit bij de wensen van de klant, of door de klant uit te nodigen zelf informatie toe te voegen.” De belangrijkste onderdelen die enterprise information management volgens Palmen van enterprise content management onderscheiden, zijn volgens Palmen co-creatie en collaboratie. Palmen: “Traditioneel gezien ligt de nadruk bij content management op het vastleggen en opslaan van informatie. Daar leveren wij oplossingen voor. Om vervolgens de slag van informatie naar kennis te kunnen maken, is het van belang dat medewerkers en ketenpartners kunnen beschikken over de juiste informatie op het juiste moment en deze kunnen delen en aanpassen. Daarin ligt volgens ons de toekomst.

BCT Future Event

BCT presenteerde zijn visie op het BCT Future Event in Utrecht. Op dit evenement waren veel relaties van BCT aanwezig om meer te weten te komen over de toekomst van informatiemanagement en kennis te maken met de nieuwe toekomstvisie en corporate branding van BCT. Met dit evenement wil BCT zijn relaties inspireren om zo veel mogelijk meerwaarde te halen uit de informatie waarover een bedrijf beschikt. Palmen: “Dat is volgens ons dé manier om een concurrentievoorsprong te creëren en te behouden.”

Rate this post

Print Friendly