’s-Graveland, 1 februari 2013 – Gisteren heeft de PCI groep in samenwerking met Canon Nederland en Vereniging Natuurmonumenten een contract ondertekend voor de levering van print- en kopieerapparatuur met beheers- en “follow-me” software. Dankzij Greentimes software kunnen medewerkers van de natuurorganisatie hun eigen printgedrag gaan monitoren. Dit bewustzijn moet leiden tot een geleidelijke afname van het print- en papiergebruik. De PCI groep heeft deze Greentimes software voor een periode van 2 jaar beschikbaar gesteld aan Vereniging Natuurmonumenten.

“Ook Natuurmonumenten moet in deze tijd goed op haar uitgaven letten”, zegt Fedde Koster, financieel directeur bij de grootste zelfstandige natuurorganisatie van Nederland. “Naast het streven naar kostenefficiënte oplossingen is het voor ons van groot belang onze printing- en kopieeractiviteiten verder te verduurzamen. Met dit partnerschap voor de langere termijn, hopen we aan deze doelen inhoud te geven.”

Partnership

Het partnership met Natuurmonumenten gaat verder dan het leveren van copiers en de bijbehorende software. “Zo zullen we ook in het najaar een natuurdag organiseren op een van de landgoederen die Natuurmonumenten beheert”, zegt Bas Kamphuis, directeur van de PCI Groep. “We zullen onze medewerkers, klanten en hun families een leerzame en aangename dag bieden waarbij zij zich nog meer bewust zullen worden van de pracht van de natuur.”

Minder printen

“Het lijkt misschien tegen onze natuur in te gaan om klanten te helpen minder te printen, maar niets is minder waar”, zegt Kamphuis. “De PCI Groep draagt juist graag met slimme software bij aan een duurzamer wereld. We doen dit in het kader van het Japanse ‘Kyosei-prinicpe’, waarbij het bij Canon wereldwijd om meer gaat dan het verkopen van producten en het maken van winst”, zegt Kamphuis.

De Greentimes software houdt voor alle 700 medewerkers van Natuurmonumenten bij hoeveel zij printen en maakt hen op een positieve en stimulerende manier bewust van hun printgedrag. De medewerker wordt op deze manier gestimuleerd om geleidelijk minder te gaan printen. Met het beschikbaar stellen van de Greentimes software aan Natuurmonumenten is een bedrag van 20.000 euro gemoeid.

 

Rate this post

Print Friendly