Na een gewonnen tender verzorgt AddComm vanaf 1 januari 2013 de print-, couverteer-, verzend- en archiveringswerkzaamheden voor de belastingaanslagen van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR). Het gaat hierbij om zo’n 1 miljoen documenten per jaar.

De BSGR is een samenwerkingsverband tussen hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeenten Gouda, Leiden, Oegstgeest, Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude. De BSGR zorgt voor de heffing en invordering van de waterschapsheffing en lokale belastingen. Ook bepaalt het samenwerkingsorgaan de WOZ-waarde voor alle onroerende zaken in deze gemeenten.

Vernieuwend besparen

Marcel van Putten, afdelingshoofd Heffen van de BSGR: “Na een Europese aanbesteding kwam AddComm op prijs en innovatie als beste uit de bus. AddComm biedt nieuwe wegen om te communiceren met onze klanten die bovendien besparingen opleveren. We kunnen de communicatie met onze klanten online volgen, dat is een groot voordeel. En uiteraard speelde het prettige contact met AddComm ook mee bij de beslissing om voor deze partij te kiezen.”

Papier, FiNBOX of e-mail

Voor de BSGR verzorgt AddComm nagenoeg 100% van al het dagelijkse print- en verzendwerk. Van aanslagen met aangehechte acceptgiro tot en met ontvangstbevestigingen en de beantwoording van bezwaarschriften. Daarnaast regelt AddComm het gebruik van FiNBOX, waarbij klanten hun aanslagen binnenkrijgen via telebankieren en het bedrag direct kunnen overboeken. Burgers en bedrijven die dat willen, krijgen binnenkort hun aanslagen of bevestigingen per e-mail toegestuurd. Zo maakt AddComm de communicatie eenvoudig, milieuvriendelijk en snel.

 

Rate this post

Print Friendly