Eindhoven, 26 november 2012 – Zorgdienstverlener Estinea gaat gebruikmaken van UNIT4 Cura Documentmanagement. De zorgaanbieder voor mensen met een verstandelijke beperking gebruikt de software om verschillende processen te digitaliseren en zo informatie sneller beschikbaar te maken. In eerste instantie gaat het om het digitaliseren van post, facturen en contracten. Hierin is ook casemanagement geïntegreerd, waarmee medewerkers correct en gestructureerd door het werkproces worden begeleid, wat resulteert in beter inzicht in het werkproces en een efficiëntere voortgangsbewaking. Een volgende stap is het digitaliseren van cliënt- en personeelsdossiers.

Estinea werkt met zelfsturende teams op kleinere woonlocaties, waarin maximaal zestien cliënten worden gehuisvest in diverse wijken. Met zeventig locaties is de digitalisering van informatie van groot belang. Zo kan binnenkomende post op het centrale bureau eenvoudig digitaal worden verspreid naar alle locaties. Estinea heeft voor UNIT4 Cura Documentmanagement gekozen, omdat de organisatie al gebruikmaakt van UNIT4 Cura Cliëntenregistratie, UNIT4 Cura HRM en UNIT4 Cura Financieel, waarin nu de documentmanagement functionaliteit naadloos is geïntegreerd. UNIT4 Cura Documentmanagement is gebaseerd op Hyarchis.Net Document Management, een product uit de ECM-suite van VDD IQware.

Sjoerd Rooks, manager bedrijfsvoering en financiën bij Estinea: “Twee jaar geleden hebben we de wens uitgesproken om naar een digitale werkomgeving toe te werken, met als doel het werk voor onze mensen makkelijker te maken en bureaucratie tot een minimum te beperken. Onze grootste wens is om uiteindelijk volledig digitaal te werken en met tablets aan de slag te gaan. Zo ver is het nu nog niet, maar we hebben een goede start gemaakt met het efficiënter inrichten van de bedrijfsvoering. Begin 2013 wordt UNIT4 Cura Documentmanagement uitgerold in de organisatie”.

 

Rate this post

Print Friendly