Naarden, 15 november 2012 – Nederland loopt voorop in onderzoek op het gebied van Business Process Management (BPM). Toch komt de meeste software nog uit de Verenigde Staten. “Het probleem is dat in Europa toponderzoek te weinig in economische activiteiten wordt omgezet”, zegt prof. Dr. Ir. Hajo Reijers. Het oprichten van een leerstoel Business Process Technologies in samenwerking met Perceptive Software moet hier verandering in aanbrengen.

 

Bedrijven en instellingen zetten veelvuldig Business Process Technologies in. Het optimaliseren en automatiseren van bedrijfsprocessen doet kosten verlagen en bedrijfsresultaten verhogen. Dankzij de leerstoel Business Process Technologies aan de faculteit Wiskunde en Informatica van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) kunnen jonge Nederlandse talenten verder worden ontwikkeld en behouden. Daarnaast richt de intensieve samenwerking tussen Perceptive Software en de TU/e zich op het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek naar BPM, zodat de universiteit nieuwe methoden kan ontwikkelen met behulp van innovatieve tools en technologie.

 

Social BPM

De leerstoel staat onder leiding van prof. Dr. Ir. Hajo Reijers en gaat zich de komende jaren richten op onderzoek naar multi-dimensional mining: het op geavanceerde wijze doorzoeken van gegevensbestanden. Een tweede focusgebied is het toevoegen van social media-achtige functionaliteiten, social BPM genoemd. De TU/e heeft twee jonge onderzoekers voor beide gebieden aangetrokken. Begin 2013 gaan zij starten met hun vierjarig promotieonderzoek aan de TU/e.

 

Eerder heeft de samenwerking tussen Perceptive Software en TU/e geresulteerd in de ontwikkeling van BPMone. Dit is het eerste BPM-systeem dat volledig wordt ondersteund door process mining: technologie waarmee organisaties analyses kunnen uitvoeren, waarmee zij aan de hand van historische data, meer inzicht krijgen in de manier waarop bedrijfsprocessen daadwerkelijk verlopen en hoe ze kunnen worden verbeterd.

 

Voorloper in Europa

“De TU/e staat te boek als een toonaangevende universiteit op het vlak van BPM”, zegt prof. Dr. Ir. Hajo Reijers. “Ondanks het feit dat we een voorsprong hebben, gebruiken we vooral Amerikaanse software. Omdat Nederland de ambitie heeft om te behoren tot de top van kenniseconomieën, moet het bedrijfsleven nauwer gaan samenwerken met onderwijs. Op deze manier kunnen we toponderzoek ook daadwerkelijk omzetten in economische activiteiten. Daarom zijn we zo blij met de samenwerking met Perceptive Software.”

 

“We zijn erg enthousiast over het voortzetten van onze al bestaande samenwerking in deze vorm. We verwachten dat we met deze samenwerking een basis voor nieuwe technologieën kunnen leggen, die van grote economische waarde zijn. Zo kunnen we sneller nieuwe producten ontwikkelen, waarmee organisaties en instellingen kosten kunnen besparen en de omzet kunnen verhogen”, aldus John Hoogland, Vice President BPM bij Perceptive Software.

Over Perceptive Software

Perceptive Software, een zelfstandige business unit van Lexmark International, levert softwareoplossingen voor Enterprise Content Management (ECM) en Business Process Management (BPM). Organisaties realiseren hiermee grotere operationele efficiëntie en flexibiliteit. Over de gehele wereld maken organisaties gebruik van de meerwaarde van de ECM- en BPM-oplossingen van Perceptive Software. Zij optimaliseren hiermee de informatievoorziening in bedrijfsprocessen en de daarop gebaseerde besluitvorming. Dit onafhankelijk van de locatie of plaats van werken.

Kijk voor meer informatie op www.perceptivesoftware.com.

 

Over Technische Universiteit Eindhoven

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) is een in engineering science & technology gespecialiseerde internationaal hoog aangeschreven researchuniversiteit, die met onderzoek, onderwijs en kennisvalorisatie bijdraagt aan:

• de oplossing van grote maatschappelijke vraagstukken en de groei van welvaart en welzijn (science for society)

• de ontwikkeling van technologische innovaties (science for industry)

• de vooruitgang van de technische wetenschappen (science for science)

Zij geeft betekenisvolle impulsen aan de kenniseconomie van Nederland in het algemeen en van de Brainportregio in het bijzonder. De TU/e profileert zich nadrukkelijk als de universiteit ‘Where Innovation starts’. De strategische portfoliokeuzes die de TU/e maakt en de strategische partners die zij – nationaal én internationaal – kiest, versterken haar profiel van topkwaliteit, veel maatschappelijke impact en hoge doelmatigheid.

 

 

Rate this post

Print Friendly