TOKIO, 29 oktober 2012 – Ricoh Company, Ltd. is door Gartner, Inc. als leider gepositioneerd in het ‘Magic Quadrant: Managed Print Services wereldwijd’* Managed Print Services (MPS) is het actief beheren en optimaliseren van document output apparaten en de gerelateerde bedrijfsprocessen.**

Waar het MPS-aanbod zich doorgaans voornamelijk concentreert rond apparaten en afdrukbeheer, biedt Ricoh een adaptief model voor documentbeheer in vijf fasen: de Ricoh Managed Document Services™ (Ricoh MDS). Deze aanpak biedt elke klant een unieke MDS-oplossing voor alle aspecten van bedrijfsinformatie, vanaf de invoer (vastlegging), via de verwerking (workflow), tot en met de uitvoer (distributie), zowel in gedrukte als elektronische vorm. Het resultaat is dat Ricoh in staat is iWorkers, zowel op kantoor als via mobiele of virtuele middelen, op het juiste moment te voorzien van de juiste informatie in de juiste vorm, zodat zij tot optimale zakelijke besluiten kunnen komen.

“We zijn verheugd dat de bedrijfsresultaten van onze klanten in de hele wereld zo goed zijn dat we elk jaar weer behoren tot de categorie leiders”, aldus Sergio Kato, Deputy General Manager, Global Marketing Group/Services Business Center van Ricoh. “We willen niet alleen voortbouwen op wat we hebben bereikt, en uitgebreid documentbeheer blijven bieden voor o.a. printers en MFP’s, maar we willen ons vooral ook gaan richten op de belangrijkste actuele behoeften van bedrijven, zoals kostenbeheersing, duurzaamheid, gegevensbeveiliging en -beleid, efficiency van bedrijfsprocessen, veranderingsmanagement binnen de onderneming, productiviteit van informatiewerkers (iWorkers), optimalisering van de informatie en strategische infrastructuur.”

Leiders zijn volgens Gartner ondernemingen die MPS bieden aan veel verschillende klanten, met inbegrip van de grootste klanten met de grootste geografische spreiding. Daarnaast moeten ze kunnen aantonen dat ze wereldwijd actief zijn. Leiders moeten niet alleen bewijzen in staat te zijn de MPS van vandaag te leveren, maar ook tonen dat ze het begrip, de initiatieven en middelen hebben om de diensten van morgen voor te bereiden. Leiders kenmerken zich ook doordat ze het aanbod MPS verder uitbreiden met een groot aantal diensten met toegevoegde waarde. Daarom worden ze vaak uitgekozen door zowel grote als middelgrote klanten.

Hoe Ricoh het doet

Bij haar activiteiten blijft Ricoh haar klanten als partner zien, zodat we begrijpen waar hun behoeften liggen en aanbevelingen kunnen doen voor verandering en efficiency. Ricoh beschikt over de juiste middelen om klanten te helpen hun doelstellingen te verwezenlijken door een adaptieve, klantgerichte aanpak, die onder meer bestaat uit een holistisch, niet van bepaalde leveranciers afhankelijk beheer van de infrastructuur en een netwerk van 30.000 professionals die 95 procent van de Global Fortune 500 bedienen.

Ricoh Managed Document Services is niet alleen ontworpen om klanten te helpen bij een efficiënter documentbeheer, maar ook om organisaties beter in staat te stellen hun klanten van dienst te zijn en te concurreren op markten die steeds mondialer en onderling verbonden zijn. Deze aanpak richt zich rechtstreeks op het productiviteitsverlies dat wordt veroorzaakt door medewerkers die dagelijks uren kwijt zijn met het zoeken naar of het opnieuw maken van al bestaande informatie.

Ricoh zorgt ervoor dat het documentbeheer voldoet aan de verwachtingen door gebruik te maken van gecertificeerde projectmanagers die algemeen aanvaarde beste praktijken van het PMI toepassen om de reikwijdte, stiptheid, mijlpalen, budgetten en onderzoeksmiddelen van projecten te volgen. Daarnaast worden (ITIL/ISO2001-gecertificeerde) professionals van het servicebeheer ingezet om ervoor te waken dat de getransformeerde omgeving – of de ‘gewenste toestand’ – effectief beheerd, deskundig gemeten en continu geoptimaliseerd wordt, en gecertificeerde experts van veranderingsmanagement die het ‘menselijke’ deel van de transformatie begeleiden.

Rate this post

Print Friendly